Forskning

SENDER

2020-2024

I konteksten av kontinuerlig økende distribuert fornybar energi, krever nettoperatører mer fleksibilitet fra strømnettet for å balansere økningen av periodisk fornybar energiproduksjon.

SENDER plasserer konsumentene i kjernen av energisystemet og således i sentrum for utviklingen av Demand Response (etterspørselsrespons)-tjenester. De vil tillate bruk av fleksibilitet i distribusjonsnettet, som vil forbedre frekvensstabilitet og flaskehalshåndtering.

Prosjektets overordnede mål er å utvikle og teste neste generasjons energitjenesteapplikasjoner for etterspørselsrespons, men også hjemmeautomasjon. Dette inkluderer å engasjere konsumenter/prosumenter direkte i en samskapingsprosess med andre aktører fra energibransjen. Ideelle løsninger for ulike sluttbruker-målgrupper vil leveres basert på anvendelsen av samfunnsmessige og psykologiske kriterier.

SENDER bygger på resultatene fra flere fullførte Horisont 2020-prosjekter og skaper en sterk kobling til pågående prosjekter. Videre sikter SENDER mot høy grad av overførbarhet ved å utvikle digitale tvilling-teknologier av konsumentene basert på innsikt og erfaringer fra tre piloter i Østerrike, Finland og Spania.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.