Forskning

INVADE

2017-2020

Horisont 2020-prosjektet INVADE tar i bruk helt nye styringssystemer og skybaserte, digitale løsninger for å endre måten energi brukes, lagres og produseres på.

Fornybar energi og elbiler endrer måten vi bruker og produserer strøm på. Det forandrer også hvordan de som distribuerer elektrisitet må tenke for alltid å kunne tilby best mulig service til kundene.

Målet med det EU-finansierte prosjektet er å få fart på denne prosessen, ved å vise hvordan teknologien og løsningene vi bruker i dag kan kobles sammen på nye måter for å løse morgendagens utfordringer.

Se INVADE-pilotfilmene

Om prosjektet

  • Det største norskledede EU-prosjektet innen energi noensinne og er et samarbeid mellom 12 europeiske aktører, herav 5 norske.
  • Tildelte midler er på 150 millioner kroner, hvorav hele 68 millioner går til de norske partnerne Smart Innovation Norway, Lyse, Schneider Electric, eSmart Systems og NTNU.
  • Skal legge grunnlaget for økt konkurranse i energimarkedet og fremme nye forretningsmodeller og strategier for eksisterende energi- og teknologiselskaper.
  • Involverer næringsliv, akademia og sluttbrukerne, som sammen legger grunnlaget for å bringe et vellykket produkt til markedet.
  • Pilotområdene ligger i Tyskland, Spania, Bulgaria, Norge og Nederland.

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation programme under Grant Agreement No 731148.