Forskning

ENCHANT

2020-2023

Tiden for å oppnå nødvendige kutt i energibruk og CO2-utslipp løper fort ut og økende energieffektivitet i hus og hjem er en forutsetning for å nå disse målene i tide.

Atferdsvitenskapen har gitt dyp innsikt i mekanismer for atferdsendring innenfor dette området i et stort antall småskala piloter. Likevel, oppgavens hastverk gjør det nødvendig å rulle ut slike intervensjonsprogrammer i stor skala – og det fort. Dette krever kunnskap om hvordan atferdsvitenskapsbaserte programmer kan tilbys i virkelige situasjoner, i stor skala, og ressurseffektivt av reelle markedsaktører.

For å adressere dette kunnskapsgapet, er ENCHANT-konsortiet og forskningstilnærmingen nøye designet for systematisk å evaluere eksisterende kunnskap om energieffektivitet, analysere eksisterende data på feltet, designe realistiske intervensjonspakker og implementere dem i ti millioner husstander i seks europeiske land – med en stor gruppe brukerpartnere av ulike typer (energitilbydere, kommuner, osv) til å teste forskjellige kommunikasjonskanaler.

Et viktig ENCHANT-bidrag er å undersøke påvirkningen av ulike intervensjoner på et bredere utvalg av energirelaterte valg, bestående av både avkorting, vedlikehold og investeringer.

 

 

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.