Forskning

Smart Energi Hvaler

2014-2016

Med Hvaler som demonstrasjonsarena skal programmet legge til rette for forsknings-, utviklings- og demonstrasjonsaktiviteter som belyser ulike framtidsscenarioer, bidra i utforming av nye internasjonale veikart, samt gi ideer om nye aktuelle satsningsområder innenfor energisektoren. Smart Energi Hvaler er i dag Norges demosite nr. 1 for smartgrid og smarte energiløsninger. Smart Energi Hvaler vant Årets lokale klimatiltak 2015.

Et «Smart City Norge-landslag» er etablert og bidrar i utviklingen av fremtidens bærekraftige bygder og byer, bygget på det grunnlaget som Smart Energi Hvaler har etablert.

Program: SEH