Forskning

ChargeFlex

2015-2017

Gjennom ChargeFlex utarbeides en metodikk og et verktøy for å oppnå økt nettkapasitet for elbil-lading gjennom smart styring av tilgjengelig fleksibilitet i et lokalnett. Prosjektet skal utvikle ny Big Data & Sanntids Analytics teknologi for prediksjon av energi, forbruk, kartlegging og overvåking. I tillegg skal det utvikles nye metoder og verktøy for optimalisering og real-time drift, samt en helt ny IKT-infrastruktur for operativ behandling.

Verktøyet Connected Vehicle, algoritmer for smart styring, vil redusere behovet for nettforsterkning samt bidra med forretningsmuligheter for prosjektets partnere.

Program: RCN ENERGIX