Forskning

E-REGIO

2017-2020

ERA-Net-prosjektet E-REGIO skal analysere, teste og validere en ny måte å implementere lokale energimarkeder på.

De nye energimarkedene vil være basert på energilagring og fleksible energiressurser, som vil bli styrt av en lokal systemoperatør.

Den lokale systemoperatøren blir en ny aktør i kraftmarkedet, og vil blant annet fungere som en fleksibilitetstilbyder, både direkte mellom kunder, samt mellom kunder og nettselskap.

Det fungerende lokale energimarkedet, som lar ulike aktører utveksle lokal og fornybar energi i et nabolag, vil bli implementert i Norge og Sverige. Dette vil vise mulighetene og det forretningsmessige perspektivet til konseptet.

Om prosjektet

  • E-REGIOs hovedmålsetning er å demonstrere og validere at lokale energimarkeder kan bli en del av løsningen mot en grønnere, mer bærekraftig distribuert energiforsyning.
  • Prosjektet sikter spesielt mot å bygge bro over gapet mellom forskning og implementering. Dette gjøres ved å kombinere og komplementere tidligere og pågående forskning i form av simuleringer og demonstrasjoner.
  • Det er særlig fokus på å identifisere behovet for endring i reguleringforskrifter, som ellers vil by på utfordringer med kommersialisering av løsningen.

 

This project has received funding in the framework of the joint programming initiative ERA-Net Smart Grids Plus. The initiative has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 646039.