Nyheter

Få med deg det siste fra Smart Innovation Norway.

Viser 34 treff

Ny Smart vann-veileder lansert

Smart Innovation Norway fortsetter å lede an innen smarte byer og samfunn gjennom sitt engasjement i Smart vann-nettverket. Siden 2020 har forsknings- og innovasjonsbedriften Smart […]

Inn i framtiden med systematisk klimaarbeid

Smart Innovation Norway hjelper kommuner og næringsliv til å bli bedre til å utvikle klimaplaner, klimabudsjett og klimaregnskap.

Halden viser vei i Kommune-Norge innen miljøvennlig oppvarming

Restvarme fra industrigiganten Norske Skog Saugbrugs kan gjøre Halden kommune til en foregangskommune i norsk målestokk innen energi.

Havna spiller en viktig rolle i Narviks grønne omstilling

Narvik Havn er en stor næringslivs- og samfunnsaktør i regionen, og den sterke påvirkningskraften lokalt og regionalt gjør at Narvik Havns grønne omstillingsarbeid har ekstra store ringvirkninger.

A Sustainable Tomorrow 2023: – Vi må bygge nettverk og samhold for å stå imot klimaendringene

Fredag forrige uke sendte Smart Innovation Norway som én av to norske «hubber» direkte fra Nordens største digiloge bærekraftskonferanse «A Sustainable Tomorrow». Med mål om å gjøre ord til handling, ga konferansen tilhørerne både gode råd og litt å tenke på.

Teknologi og regler skal gjøre elsparkesykler til et positivt tilskudd til Haldens mikro-mobilitet

Å lage retningslinjer for utleie og bruk av elsparkesykler har vært et interessant prosjekt for Smart Innovation Norway. Nå er reglene på plass og prosjektet […]

Nytt senter kartlegger hvordan din bedrift kan skape verdi gjennom kunstig intelligens

Norges fremste eksperter på kunstig intelligens har etablert et nytt kompetansesenter, og Smart Innovation Norway er en selvskreven partner. Det nye nasjonale kompetansesenteret har fått […]

Handlekraftig trio skal løfte Smart Innovation Norways kompetanse på bærekraft

Brita Staal og Manuela Freté tredobler den nasjonale og internasjonale erfaringen og kompetansen innen bærekraftarbeid når de blir kolleger med Mikael af Ekenstam i Nordland. […]

Tre nye år med Smart Narvik: Mer innovasjon, flere EU-prosjekter og økte ressurser

Arbeidet med å gjøre Narvik smartere og mer effektiv fortsetter. Det er klart etter at Narvik kommune, Narvik havn og Smart Innovation Norway signerte en […]

Årets klyngepartnere 2022 er kåret!

Hvert år deler Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets ut prisen Årets klyngepartner til en partnerbedrift som har gjort seg bemerket det […]