A Sustainable Tomorrow 2023: – Vi må bygge nettverk og samhold for å stå imot klimaendringene

Fredag forrige uke sendte Smart Innovation Norway som én av to norske «hubber» direkte fra Nordens største digiloge bærekraftskonferanse «A Sustainable Tomorrow». Med mål om å gjøre ord til handling, ga konferansen tilhørerne både gode råd og litt å tenke på.

– Vi bør ta med oss eksempelet fra Tuvalu, øynasjonen som kommer til å ligge under vann dersom havet stiger. Når presidenten blir spurt om hva som er Tuvalus fremste styrke, svarer han «vårt community». De er sterke og står i det med samhold, og finner løsninger sammen, sier Brita Staal.

Hun er klimaleder hos Smart Innovation Norway og ansvarlig for at selskapet fungerte som hub, eller møteplass, for Nordens største digiloge bærekraftskonferanse, A Sustainable Tomorrow. Via 150 slike «hubber» i Sverige, Norge, Finland og Spania ble forrige ukes konferanse, som feiret ti år i år, fulgt av 20 000 mennesker.

Helsingborg viser vei

Med store navn på talerlisten, deriblant den verdenskjente forskeren Johan Rockström, politisk økonom, gründer og klimaentusiast Märtha Rehnberg og tidligere statsminister i Sverige, Fredrik Reinfeldt, fikk publikum en solid innføring i årets fokusområde «disruption». På norsk kaller vi det gjerne disrupsjon eller omveltning, og ofte er det snakk om en nyskapende og brå endring av teknologi og samfunn.

– Hensikten er å vise vei innen bærekraftsarbeid, hvor vi må gå og hva som kan finnes der. Vi har sagt lenge at vi må slutte å prate og begynne å gjøre. I dag ble Helsingborg by trukket frem som eksempel. De har virkelig tatt tak i det og er et stjerneeksempel i EU-systemet. Helsingborg har satser på menneskevennlige, fornybare bydeler, de jobber med sosiale likhetsprinsipper, likestillingstiltak og får til det kulturelle nettverket vi er så avhengige av, påpeker Staal.

Hun trekker frem sistnevnte som nøkkelen for å lykkes med å tåle de kommende klimaendringene.

– For å bygge motstandsdyktighet i møte med disse endringene, må vi skape et sikkerhetsnett for samfunnet og passe på at alle snakker litt med hverandre. Fra forskningen om klimakommunikasjon vet vi at du stoler aller mest på det naboen, kollegaen eller familiemedlemmet sier, og lar deg berøre mindre av media. Hvis vi skal endre oss, må vi ha den direkte interaksjonen, og vi må alle bistå hverandre i å se at en mer klimavennlig fremtid er mulig.

Samhold skaper motstandsdyktighet

Klimalederen opplever at norske samfunn fortsatt har en lang vei å gå i arbeidet med å bli bærekraftige nok og, ikke minst, motstandsdyktige.

– Slik det politiske landskapet er i Norge nå, føler jeg at vi er langt unna der vi bør være. Det vi trenger å gjøre for å stå imot mer ekstremvær, et varmere klima, mer geopolitisk uro, er å bygge motstandsdyktighet. Jeg tror ikke vi klarer å stå imot alle endringene som kommer hvis ikke vi klarer å bygge det sterke sosiale nettverket og samholdet som vi fikk presentert eksempel på i dag fra innbyggerne på Tuvalu, sier Staal.

Hun minner om at det nettopp er derfor møteplassene og inspirasjonen som skapes gjennom «A Sustainable Tomorrow» er så viktig – og røper at hun tar med seg ny giv inn i eget bærekraftsarbeid etter å ha hørt og sett hvordan andre løser ulike utfordringer.

– Etter dagen i dag kommer jeg til å ta med meg mer arbeidslyst inn i utviklingen av et teknisk, forskningsbasert dashbord som skal hjelpe til med å ta bedre beslutninger for alt av utvikling, om det er kommunenivå, klyngenivå eller en enkelt bedrift. Dager som dette er inspirasjon for å jobbe enda hardere, sier Brita Staal.

Inspirerte kommuneansatte

Det var ikke bare Smart Innovation Norways klimaleder som følte seg motivert etter å ha deltatt på «A Sustainable Tomorrow 2023». Overføringen av konferansen i Smart Innovation Arena på Remmen var åpen for alle, og flere tok turen. Blant dem var Martine Ringdal og Gunnhild Marthinsen, begge miljørådgivere i Halden kommune.

– Vi jobber med klimaarbeidet i kommunen og det er nyttig med faglig påfyll. Konferansen gir oss enda bedre forståelse av hvorfor det vi jobber med er viktig og vi ser at det også er andre personer som jobber med det i hele verden, kommenterer Ringdal.

Martine Ringdal (til venstre) og Gunnhild Marthinsen er miljørådgivere i Halden kommune og lot seg inspirere av talerne og innleggene de hørte fredag.

Kollegaene jobber for tiden med et prosjekt sammen med Smart Innovation Norway, og det var slik de to fikk vite om muligheten til å delta på «A Sustainable Tomorrow».

– Og det er jeg kjempeglad for! Dette er helt supert, og jeg ville ikke vært foruten. I dag har jeg fått mer input enn hele det siste året, forteller Marthinsen. Hun utdyper:

– Personlig bruker jeg mye tid på å tenke over hvordan man kan gjøre mest mulig for et bærekraftig samfunn, reflektere over egen rolle og hva man kan få til. Det å høre at «the sky is the limit» og påvirkningen av å se hva andre gjør – at andre kan bli utmattet, men likevel finner håp – det kjente jeg veldig på.