Teknologi og regler skal gjøre elsparkesykler til et positivt tilskudd til Haldens mikro-mobilitet

Å lage retningslinjer for utleie og bruk av elsparkesykler har vært et interessant prosjekt for Smart Innovation Norway. Nå er reglene på plass og prosjektet klart til å lansere det nye transporttilbudet.

Tydelige lokale regler basert på andres dårlige erfaringer kombinert med teknologiske løsninger skal sikre fornuftig bruk av elsparkesykler i Halden.

Reglene er utarbeidet i et ettårig prosjekt med partnerne Smart Innovation Norway, Høgskolen i Østfold og Halden kommune. Sistnevnte partner omtaler prosjektet i en pressemelding.

Kommunen har inngått en avtale som gir det norske utleieselskapet Surf Rides AS rett til å leie ut elsparkesykler, og i første omgang skal det utplassere 75 elsparkesykler.

Elsparkesykkel fra Surf Rides AS
Slike elsparkesykler blir å se i Haldens gater i løpet av våren 2023. FOTO: Surf Rides

Halden kommune har jobbet lenge med å sikre en trygg etablering av elsparkesykler fordi det har vært utfordrende andre steder. Derfor har politikerne tidligere vedtatt en forskrift som legger de juridiske rammene for hvordan slik utleie må gjøres i Halden.

– Vi vet godt at mange er skeptisk til elsparkesykler. Også kommunen er kjent med alle dårlige erfaringer fra andre byer, så vi har også vært skeptiske. Samtidig kan ikke en kommune nekte en bransje å etablere seg hvis bransjen ønsker dette. Derfor har vi heller valgt å lage tydelige regler før bransjen etablerer seg. Slik blir det tydelig hva vi forventer, og det er utleieren juridisk forpliktet til å følge, sier Smart City-ansvarlig Øyvind Stokseth i Halden kommune.

Kun én utleier

Med en juridisk forskrift på plass, har Halden kommune sørget for at kun én utleier av elsparkesykler får etablere seg i Halden. Etter en åpen anbudsrunde for årene 2023 og 2024, får Surf enerett til å drive utleie i Halden. Surf er fra før etablert i flere andre Østfold-byer.

Sesongen for elsparkesykler er definert som fra etter påske til 1. november. Utenom sesongen, skal det ikke leies ut elsparkesykler.  I løpet av første sesong vil det være 75 elsparkesykler til utleie i Halden. Fra andre sesong kan det være inntil 200 elsparkesykler til utleie. Sammenlignet med andre byer, er dette et beskjedent antall.

Det skal ikke være utleie av elsparkesykler på natten (klokken 23-05). Sparkesyklene skal heller ikke ha alarmfunksjoner med lyd på kveld og natt.

Parkeringsregler og forbudssoner

For å sikre trygg ferdsel, vil det bli etablert flere forbudssoner for elsparkesyklene som leies ut. Noen eksempler på dette kan være bryggepromenaden, kirkegården og inne i noen bygg, men det vil også være andre forbudssoner. Et vanlig forbud kan brytes, men i dette tilfellet vil ikke det være teknisk mulig.

– Leverandøren oppretter digitale gjerder som gjør at motoren i elsparkesykkelen slutter å virke, hvis sykkelen tas med inn i en forbudssone. Disse gjerdene opprettes i samråd mellom kommunen og leverandøren, sier Anja Wingstedt i Smart Innovation Norway. Hun har bistått kommunen med prosjektledelse i dette arbeidet.

Det etableres også noen saktesoner der farten på elsparkesykkelen automatisk vil bli begrenset.

I tillegg vil det bli etablert faste parkeringsplasser noen steder i byen ved hjelp av digitale gjerder som sparkesykkelen kjenner igjen. På den måten skal man unngå at elsparkesykler hensettes overalt.

– Hvis du leier en elsparkesykkel i Halden, må du parkere den innenfor et definert parkeringsområde for å avslutte turen. Hvis du parkerer feil, blir ikke turen avsluttet. Dermed må du fortsette å betale for bruk til du har parkert riktig, sier Anja Wingstedt.

Skulle du likevel oppdage feilparkering, kan du melde fra om dette direkte til Surf eller anonymt med appen «Feilparkering».

Både forbudssoner, saktesoner og parkeringssoner vil kunne endres over tid, basert på erfaring med faktisk bruk. Halden kommune vil ha løpende dialog med leverandøren om dette.

Etterlengtet tilbud blant studenter

Selv om en del innbyggere kan være skeptiske, er dette også et transporttilbud som er etterlengtet blant flere. Særlig mange studenter har lenge ønsket seg et slikt transporttilbud i Halden. Derfor har kommunen god dialog med Høgskolen i Østfold om dette. Det vil bli etablert parkeringssoner ved Høgskolen for å tilrettelegge for at studenter skal kunne bruke tilbudet til og fra Halden sentrum.

Brukt riktig er elsparkesykkel et miljøvennlig, rimelig og effektivt transporttilbud.

– Fordi vi ikke er først med å ta i bruk dette, har vi kunnet lære mye av feil som er gjort andre steder. Med våre tydelige regler, har vi tro på at utleie av elsparkesykler kan bli et positivt tilskudd i Halden. Vi opplever Surf som en seriøs aktør som ønsker å legge til rette for trygg og positiv bruk og ønsker dem velkommen med et nytt grønt transporttilbud i Halden, sier Smart City-leder Øyvind Stokseth.