Video/Streaming

Smart Innovation Arena er godt rigget for streaming, enten du skal holde webinarer, events, hybridkonferanser eller ønsker en profesjonell setting når du skal presentere for en kunde.

I salen finnes det tre fjernstyrte kameraer som er knyttet til produksjonsplass hvor vår produsent sørger for å sette sammen innholdet og streame dette ut, enten til en video/streamingplattform, eller direkte inn i Microsoft Teams, Zoom, Webex eller andre digitale møteplattformer. Dersom ønskelig gjør vi også et opptak av produksjonen, evt. kan vi også leies inn til å gjøre videointervjuer i for- og etterkant av et arrangement, slik at dette kan settes sammen til en oppsummeringsvideo.

Mette Magnussen og Ketil Thomsen

Markedsføring

Våre digitale markedsførere har ansvar for publiseringer og oppdateringer av nettsidene til Smart Innovation og klyngene. De lager brukerundersøkelser til ulike arrangement, og de bidrar med tekstproduksjon. Et viktig ansvarsområde er drift av sosiale kanaler for både Smart Innovation, inkubatoren og klyngene.

Journalistikk, nyhetsbrev, tekstproduksjon

Våre journalister har ekspertise i å skrive journalistiske tekster som nyhetsartikler, kronikker og pressemeldinger. De forstår språkets funksjon og påvirkningskraft, og de bruker illustrasjoner, bilder, video og grafikk for å understreke budskapet.

Vi produserer nyhetsbrev og oppdaterer nettsidene til Smart Innovation Norway.

Anja Lillerud
Grafisk design, webside, sosiale medier-profiler, kommunikasjonsstrategi- og plan, videoer, eventer, markedsføring og kommunikasjon

En smakebit av hva vi leverer

 

AI+: den internasjonale konferansen innen anvendt kunstig intelligens

EU Horizon 2020-prosjektet E-LAND

Samarbeidsprosjektet My Digital City