Prosjekter / leveranser

Med flere hundre forskningspartnere, klyngemedlemmer og Smart City-prosjekter er det mye som blir kommunisert ut i ulike formater og på ulike plattformer.

Smart Innovation Norway er en forsknings- og innovasjonsbedrift, og vi lander mange ulike prosjekt hvert år. Vi bistår med kommunikasjon rundt tilsagn, funn, rapporter og realisering av forskningsarbeidet vårt.