Smart Innovation Norways budskap under Arendalsuka 2023: – Vi bidrar til handling

Med sine næringsklynger, initiativer og prosjekter innen høyaktuelle områder som kunstig intelligens, energi og klimatiltak var Smart Innovation Norways deltakelse under Arendalsuka svært relevant – og ettertraktet.

Arendalsuka er en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møtes til debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid. Årets utgave var intet unntak.

– For Smart Innovation Norway er det viktig å møte beslutningstakere og påvirke de som setter rammebetingelsene for næringsutvikling i Norge, forteller Kjell Reidar Mydske, administrerende direktør i Smart Innovation Norway.

Viktig møteplass

Sammen med gode kolleger hadde han et tett og givende program i løpet av uka som gikk.

– Vi eksisterer for å hjelpe medlemmene og partnerbedriftene våre. Det kan vi gjøre helt konkret der borte ved å gi dem en scene og koble dem med relevante partnere og bedrifter, påpeker Mydske.

Under Nemonoors arrangement «4 AI-case på 45 minutter» på MS Søgne, fikk blant andre Cluster for Applied AI-partner Airmont presentert seg. Her representert ved Karl-Magnus Haugen (til venstre). Til høyre står Eirik Andreassen fra Digital Norway.

Blant annet fikk flere av klyngepartnerne i Cluster for Applied AI stå på scenen og presentere sine AI-caser under et arrangement i regi av Nemonoor – en nasjonal hub for kunstig intelligens.

Ettertraktet kompetanse

Smart Innovation Norway var godt representert under Arendalsuka. Fire ledere fra selskapet deltok på ulike debatter og arrangementer, som er flere enn noen gang.

– De områdene vi jobber med, kunstig intelligens, energi og klimatiltak, er det alle snakker om og det Arendalsuka nå handler om. Det vil si at kompetansen vår er etterspurt, og arrangørene ønsker å få frem våre synspunkter i debattene, forteller direktøren, som selv tilbragte mye tid i møter med politikere, Siva, NHO, LO og ulike bedriftsledere.

Smart Innovation Norways Kjell Reidar Mydske (fra venstre), Eli Haugerud og Stian Melhus deltok på Arendalsuka 2023. Foto: Anja Lillerud

I tillegg til Mydske, var leder for DECOM-klyngen, Stian Melhus, på plass i Arendal for å snakke om dekommisjonering, mens Gurill Mediaa, leder for selskapets nye katapultnode AID, presenterte denne Siva-satsingen. Leder for Communities, Eli Haugerud, deltok også på flere arrangementer og møter, hvor hun blant annet fortalte om selskapets arbeid med kunstig intelligens.

– En av debattene jeg deltok i hadde temaet «AI som et tveegget sverd», og handlet om hvordan kunstig intelligens kan være med på å skape ny business, nye muligheter og skape profitt, men at det må gjøres på en bærekraftig og etisk måte, forteller Haugerud.

Smart Innovation Norway har også en rolle i Kraftløftet, som var mye diskutert i løpet av uka i Arendal, og er i tillegg en av bidragsyterne til rapporten «Fornybarnæringen eksporterer», som formelt ble overlevert til statsministeren under Arendalsuka. Rapporten handler om hvordan Norge kan og bør satse på fornybar energi som eksport.

Bidrar til handling

Alt i alt er Smart Innovation Norways øverste leder svært godt fornøyd med hva selskapet fikk utrettet under Arendalsuka 2023.

– Vi har fått mye ut av uka. I tillegg til at temaene vi jobber med er veldig viktige, er det interessant å se at det er et generelt fokus på hastighet; innen kunstig intelligens handler det om å være med i kappløpet og ligge foran Kina og Russland, når det gjelder klima har vi dårlig tid med tanke på klodens tålegrenser, og innen energi har vi også dårlig tid til å sikre nok bærekraftig energi for klimaet og for næringsutvikling, forklarer han. Og legger til:

– Dette fokuset på tempo i omstillingen passer oss godt og kjennetegner vår kultur og måte å jobbe på. Vi bidrar til handling.