AI+ 2023

Vi fokuserer på anvendt AI. Det utgjør en viktig del av kunstig intelligens der teknologien ikke lenger brukes og utvikles i et laboratoriekontekst, men i den virkelige verden for å løse utfordrende problemer og hjelpe offentlig sektor og næringslivet.

Anvendt AI er generelt avhengig av domenerelevant data, i betydelig volum og av god kvalitet.

Vi fokuserer primært på energirelaterte områder.

Vi kobler partnere med relevant infrastruktur slik at de kan teste og utvikle anvendt AI.

Vi fokuserer på tillit og etisk AI.

    • Høy transparens og helst evne til å forklare resultater.
    • Unngå skjult bias av noe slag.
    • Evne til å håndtere feil på en hensiktsmessig måte, det vil si å innrømme usikkerhet, begrensninger og tvil, samt klargjøre mulige årsaker til dette.

Les mer om vår næringsklynge Cluster for Applied AI her.