Ambisiøs vinner av Gründerprisen 2024

Greenerway akter å sette Østfold på kartet og levere en teknologisk løsning som gjør at bedrifter kan styre sin egen energi mest mulig effektivt. Men å vinne Gründerprisen er viktig for gründer Knut Gustavsen på flere måter utover å gi selskapet frisk kapital til utvikling.

– Denne prisen er en anerkjennelse av jobben vi gjør med å skape arbeidsplasser.

Uttalelsen tilhører Knut Gustavsen som sammen med styremedlem Espen Lien nettopp har tatt imot beviset på at Greenerway AS vant Gründerprisen 2024.

Prisen deles ut hvert år av SpareBank 1 Østfold Akershus og SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus, og i år kom det inn 53 søknader.

– Et strålende eksempel

Til daglig leder Gustavsen en gjeng på 11 ansatte, og med utspring i et etablert fagmiljø innen batterilagring, hurtiglading, solceller og styringssystemer, bygger det nyoppstartede selskapet på mye erfaring og kompetanse

Innovasjon og gründerskap innad i etablerte miljøer er noe som daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus, Simen Hesleskaug, har stor tro på.

– Jeg har fulgt Gründerprisen i noen år, og da jeg så at Greenerway var innstilt som vinner, tenkte jeg at det er flott med søknader fra selskaper i et etablert miljø. Det ønsker vi oss flere av, sier han.

Intensjonen med Gründerprisen er å skape flere arbeidsplasser i nedslagsfeltet til sparebanken, som er Østfold og sørlige Akershus. Ikke overraskende kommer størstedelen av søknadene fra ferske og frittstående miljøer, men ved å tiltrekke seg solide søkere som kan vise til vekst og omsetning, styrkes Gründerprisen som virkemiddel til å bidra til økt sysselsetting.

– Greenerway er et strålende eksempel på at gründerskap i etablerte miljøer reduserer risiko og får større fart ut fra start, understreker Hesleskaug.

Greenerway AS vant Gründerprisen 2024. Foto: Anja Lillerud
Knut Gustavsen (t.v.) takket de ansatte , eierne og nettverket til Greenerway AS etter at bedriften vant Gründerprisen 2024. Styremedlem Espen Lien var med på scenen for å motta premien og hyllesten under Østfoldkonferansen. Foto: Anja Lillerud

– En unik mulighet

Ved å ha en pris på 500.000 kroner som ene og alene fremmer gründere og nye arbeidsplasser, gir SpareBank 1 Østfold Akershus gründere en anledning til å vokse. Og ved å presentere vinneren av Gründerprisen under Østfoldkonferansen med flere hundre næringsaktører i salen, får vinneren en mulighet av de sjeldne til å markedsføre seg.

Knut Gustavsen er glad for at Greenerway får ta del i mangfoldet som Gründerprisen representerer.

– Den anerkjennelsen som ligger i å vinne Gründeprisen, var en stor motivasjon til å søke. I tillegg kommer pengepremien. Det gir oss en unik mulighet til å jobbe videre med utviklingen av energistyringssystemet vårt slik at kundene våre kan styre enhetene sine optimalt og oppleve økt verdiskapning, sier han. 

Espen Lien er styremedlem i Greenerway og representerer selskapet største eier, Haakon Larsen AS. Han ser tildelingen av Gründerprisen som et kvalitetsstempel.

– Greenerway er et nystartet selskap og møter naturlig nok noe usikkerhet ute i markedet. Når vi får en pris som dette, betyr det at vi har blitt grundig vurdert sammen med flere andre sterke kandidater. Det gir markedet trygghet om at de velger riktig ved å satse på oss. Vi setter veldig pris på det, sier han.

Juryens begrunnelse

«Vinneren er et selskap som på kort tid har utmerket seg som en konkurransedyktig aktør innen markedet for solenergi, batterilagring og energistyring, og de møter det økende behovet for energioptimalisering i industrien og det grønne skiftet.

Ved å etablere hovedkontor i Fredrikstad og bidra til lokale arbeidsplasser, har selskapet vist et sterkt engasjement for regional utvikling.

Selskapet har en skalerbar og bærekraftig forretningsmodell som kombinerer fysiske produkter med avanserte software-løsninger.

Juryen har full tillit til at de vil bruke prisen på 500.000 kroner til videre vekst i vår region».

Greenerway AS vant Gründerprisen 2024. Foto: Anja Lillerud
Maritha Hellem er banksjef for bedriftsmarkedet til SpareBank 1 Østfold Akershus og delte ut Gründerprisen til Greenerway AS ved daglig leder Knut Gustavsen og styremedlem Espen Lien (til høyre). Simen Hesleskaug, daglig leder i SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus leste opp juryens begrunnelse. Foto: Anja Lillerud