Vant Gründerprisen 2022: Li-Techs produkt løser et stort sikkerhetsproblem

Brannfarlige batterier gjør hverdagen ved mange av landets avfallsanlegg usikker. Studentene Synne Sauar og Ida Marie Pedersen tok utfordringen på strak arm da de ble kjent med problemstillingen og utviklet en sensor med et internasjonalt markedspotensial på nesten 14 milliarder kroner.

– Jeg var ikke vanskelig å be da Ida Marie introduserte ideen for meg, forteller Synne Sauar.

Hun har akkurat vært oppe på scenen under Østfoldkonferansen og mottatt Gründerprisen 2022 på vegne av bedriften Li-Tech som hun etablerte i fjor sammen med Ida Marie Pedersen.

Sammen har de utviklet et sensorsystem som oppdager brannfarlige batterier i blandet avfall og på den måten øker sikkerheten ved avfallsanlegg.

– I dag har anleggene robotslukkere eller termiske kameraer som oppdager og slukker branner, men de har ingenting som forhindrer en brann i å oppstå i utgangspunktet, forklarer Sauar.

Det skal sensorsystemet til Li-Tech gjøre noe med.

Nåværende løsning er at ansatte ved avfallsstasjoner må lete etter batterier manuelt, og sjansen for at noen blir oversett er stor. Li-Techs system automatiserer arbeidet med å avdekke batterier under avfallshåndteringen slik at de kan plukkes ut.

– For aktørene i avfallsbransjen er brannfaren et reelt og stort problem, og de uttrykte helt tydelig overfor oss at dette var et konkret problem de ønsket en løsning på, forteller Sauar.

Gründerprisen, Li-Tech AS
Juryleder Mona Schanke Magnussen og prisutdeler Simen Hesleskaug kunne overrekke 500.000 kroner til en strålende fornøyd Synne Sauar som en flott avslutning på Østfoldkonferansen 2022. FOTO: Anja Lillerud


Pedersen og Sauar møttes da de startet på sin mastergrad ved Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås i 2019. Begge hadde bachelor i økonomi fra før og fant tonen umiddelbart i en felles interesse for sirkulærøkonomi.

I gang med kapitalinnhenting

Da de ble enige om å se nærmere på avfallsanleggenes batteriproblematikk, involverte de to daværende studentene Eik Lab, det anerkjente innovasjonsmiljøet ved NMBU med hovedfokus på sensorteknologi og datavitenskap.

En søknad til Studententreprenørskap hos Norges Forskningsråd ble skrevet, og de ble tildelt én av millionene som Forskningsrådet deler ut til de 30 mest lovende studentbedriftene i Norge hvert år.

– Det var startskuddet vårt, sier prisvinneren og forteller at NMBU har vært en sentral samarbeidspartner både gjennom søknadsprosessen og i etterkant.

Li-Tech forbereder seg på neste utviklingsfase og er i gang med kapitalinnhenting. Å få beskjeden om at de hadde vunnet Gründerprisen 2022, var svært gledelig på flere måter.

– Det var veldig stort og litt uvirkelig siden vi ikke har holdt på så lenge. Men vi har fått til mye på den tida vi har drevet, så det er stas med oppmerksomhet rundt produktet vårt. Og så kommer selvfølgelig prispengene godt med i arbeidet med å hente inn kapital, sier Sauar.

En av «30 ledestjerner under 30 år»

Juryen for Gründerprisen består av personer fra Østfold og Follo med bred erfaring fra entreprenørskap og gründervirksomhet. Juryleder og banksjef i Sparebank 1 Østfold Akershus, Mona Schanke Magnussen, er stolt over å dele ut prisen til regionens beste gründer.

– Jeg heier på alle som tør å gå sin egen vei, og som tør å satse. Sammenlignet med andre skandinaviske land, så er vi litt forsiktige i Norge, og vi henger litt etter. Jeg håper denne prisen kan være med å sette gründervirksomhet på agendaen, og at den kan bidra til å motivere dem som går med en forretningsidé i magen, understreker hun.

Sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus delte hun ut prisen på tampen av Østfoldkonferansen, og det var mange gode argumenter for at Li-Tech var vinneren (les hele juryens begrunnelse nederst i artikkelen).

– Produktet de leverer er en innovativ løsning på en forholdsvis ny problemstilling med et internasjonalt markedspotensial på nesten 14 milliarder kroner, og selskapet har allerede sikret en stor kundeavtale om leveranse av sitt system til 30 lokasjoner. De ble nylig valgt ut av Dagens Næringsliv som en av “30 ledestjerner under 30 år”, og prisen vil gjøre selskapet i stand til å ansette en fulltid CTO, som vil lede virksomheten fra Proof-Of-Concept i en konkret kundecase til kommersialisering, var noe av det Hesleskaug leste fra scenen.

Gründerprisen deles ut til den beste gründeren i Østfold og Follo, og sensorsystemet til Li-Tech som detekterer batterier i blandet avfall slik at disse kan fjernes, imponerte juryen. Her er en av gründerne, Synne Sauar, sammen med Simen Hesleskaug fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og Mona Schanke Magnussen fra Sparebank 1 Østfold Akershus. – Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser og kunne ansette folk, sier Sauar. FOTO: Anja Lillerud

Motiveres av å skape arbeidsplasser

Målet til Li-Tech er å ha 24 ansatte innen fem år. Sauar innrømmer at det er et hårete mål, men at det er viktig å ha noe å strekke seg etter.

– Hvem vet, kanskje vi klarer å skape enda flere arbeidsplasser på den tiden? Er det noe som virkelig motiverer meg som gründer, så er det å skape arbeidsplasser og kunne ansette folk, konstaterer Sauar.

I tillegg til gründerne er Li-Tech fast arbeidsplass for to personer. De leier også inn konsulenter som hjelper dem på reisen videre med sensorsystemet

Alle er fra NMBU-miljøet og regionen.

– Vi bidrar allerede til vekst i det regionale næringslivet, sier gründeren fornøyd.

Vinneren av Gründerprisen 2022 var en av 54 kandidater ved fristens utløp. Juryleder Magnussen forteller at variasjonen i søkermassen var stor, men at det jevnt over var mange gode søkere.

– Det foregår mye spennende i vår region, og det er tett samarbeid mellom forretning og akademia. Vi ser også at mange av årets søkere er opptatt av bærekraft og klima, sier hun.

Gründerprisen ble etablert i 2020 og utdelt første gang i 2021. Da vant Becour fra Fredrikstad, en bedrift som hjelper internasjonale bedrifter med å velge grønne energikilder og å dokumentere opprinnelsen til energien de bruker.

– Prisen skal stimulere til innovasjon, entreprenørskap og jobbskaping i vår region og fremme samarbeid mellom kompetansemiljøer i regionen, sier Mona Schanke Magnussen.

LES JURYENS BEGRUNNELSE:

Juryen har i sitt arbeid lagt vekt på følgende kriterier:

  • Dokumentert marked og kundegrunnlag
  • Potensial for lokal jobbskaping
  • Skalerbar forretningsmodell
  • Søker må ha hatt suksess
  • Velfungerende team og nødvendig kompetanse
  • Prisen vil utgjøre en forskjell i virksomhetens videreutvikling

Vinneren av prisen har et godt utgangspunkt og har gjennomgående levert godt på alle kriteriene.

Produktet de leverer er en innovativ løsning på en forholdsvis ny problemstilling med et internasjonalt markedspotensial i et definert marked på nesten 14 milliarder NOK.

Selskapet har allerede sikret en stor kundeavtale om leveranse av sitt system til 30 lokasjoner på en skalerbar “Hardware-as-a-service” modell. Avtalen vil gi nyttig dokumentasjon rundt bruk av produktet både i mindre skala og i et stort europeisk marked.

Selskapet har gjort seg bemerket som vinnere av “Årets Startup” i regi av Gründer Acadamy, “Årets Gamechanger” i regi av Venture Cup Norge og totalt fått inn NOK 2 000 000,- ved å benytte alle de riktige mulighetene som ligger i offentlig tilskudd og med bistand fra pilotkunde, Stena Recycling. Videre er selskapet nylig valgt ut av Dagens Næringsliv som en av “30 ledestjerner under 30 år”!

Selskapet har et kompetent team bestående av ressurser med erfaring fra tidligere start-ups og maskinlæring, systemutvikling, hardware, forretningsutvikling og økonomistyring. Selskapet har de rette forutsetninger som skal til for å skalere videre. Selskapet planlegger å ha 24 ansatte lokalt i løpet av de neste 5 årene.

Prisen vil gjøre selskapet i stand til å ansette en fulltid CTO, som vil lede virksomheten fra Proof-Of-Concept i en konkret kundecase til kommersialisering. Dermed svarer de både på viktighet og lokal jobbskaping i hvordan de skal bruke pengene. Dette likte juryen ekstra godt!

Vinneren av Gründerprisen 2022 er Li-Tech AS!