Greenerway utfordrer energikrisen i næringslivet: – Batterier og energistyring er en del av løsningen for det grønne skiftet

Lagring og styring av energi skal redusere energikostnadene og styrke krafttilgangen for nærings- og industriaktører. Det er forretningsideen til nyetablerte, men likevel erfarne Greenerway AS.

De økonomiske fordelene av egen energiproduksjon fra solceller er blitt tydelige, og stadig flere ønsker å kombinere dette med batterier og styringssystemer for å maksimere gevinsten.

Denne etterspørselen i markedet ivaretar nyetablerte Greenerway AS i Fredrikstad. Hos sine ansatte har bedriften mange års erfaring og solid kunnskap om verdiskapning i kraftbransjen.

Stor verdiskapning for næringslivet
Produksjonsbedriften Ny Plast i Aremark har fått installert batteri og ladestasjon fra Greenerway. Batteriet har lagringskapasitet på 1,1 MWh mens hurtigladeren leverer 360 kW. Det betyr at Ny Plast kan tilby ladetjenester til sine leverandører og andre elektriske kjøretøy i kommunen. FOTO: Greenerway AS
Produksjonsbedriften Ny Plast i Aremark har fått installert batteri og ladestasjon fra Greenerway. Batteriet har lagringskapasitet på 1,1 MWh mens hurtigladeren leverer 360 kW. Det betyr at Ny Plast kan tilby ladetjenester til sine leverandører og andre elektriske kjøretøy i kommunen. Solcelleanlegg hadde de fra før.

Det er fleksibiliteten som lagringskapasiteten i et batteri bringer med seg kombinert med energistyring som er grunnlaget for selskapets forretningsidé.

Siden de kortsiktige prisvariasjonene og ubalansene i kraftmarkedet forventes å akselerere i tråd med andelen av kraft som produseres fra sol og vind, vil verdien av fleksibilitet øke for enhver aktør med energiforbruk.

Bedrifter som produserer egen solkraft, vil i tillegg få fordelen av å kunne lagre denne energien og beskytte seg mot stadig lavere relative priser når solen skinner.

Ettersom samfunnet elektrifiseres, tiltar behovet for stabil kraft, og batteriinstallasjoner får en større samfunnsøkonomisk nytte for kraftnettet som en stabiliserende funksjon og ved å redusere behovet for nye investeringer. 

Fleksibiliteten i batteriet og styringssystemet åpner opp for reduserte utgifter, nye forretningsmuligheter og utvidet tjenestetilbud for hver kunde. Avhengig av behovet og investeringen, kan verdiskapningen for den enkelte bli betydelig.

  • Kunder som installerer solcelleanlegg, får bedre utnyttelse av kraften som produseres.
  • Reduksjon av effekttopper («peak shaving») i eget forbruk ved å supplere med kraft fra batteriet.
  • Mulighet for prisarbitrasje ved at energien kan kjøpes billig, lagres på batteri og selges når prisene er høyere. De største investeringene gir tilgang til flere ulike markedsplasser for kraft og nettstøtte.
  • Kundene kan installere egne lynladere uten fordyrende kostnader knyttet til effekt og anleggsbidrag. Greenerway har også et eget produkt tilpasset bygg- og anleggsplasser hvor flere byer innfører krav om nullutslipp.  
  • Virksomheter som er sårbare for strømbrudd, kan sikre stabil og sikker krafttilgang gjennom batterier i stedet for dieselaggregat.
Haldenser Knut Gustavsen skal ta nyetablerte Greenerway AS ut på markedet. FOTO: Greenerway AS
Daglig leder Knut Gustavsen skal ta nyetablerte Greenerway AS ut på det globale markedet.

Kraftmangel er også en utfordring for mange nærings- og industriaktører. Utbygging av nettet er kostbart og ikke minst tidkrevende, og konsekvensene kan bli mindre etablering av ny kraftkrevende industri.

– Ved å investere i et batteri, kan man utnytte den kraften man enten produserer selv eller kjøper billig fra nettet når prisene er lave, best mulig. På den måten er man ikke avhengig av nettforsterkning, sier daglig leder i Greenerway, Knut Gustavsen.

– En strategisk og fokusert deling

Gustavsen fulgte med over til Greenerway da Smart Energy Systems fra 1. juni i år skilte ut næringsdelen av virksomheten for å kunne konsentrere seg om husholdninger og mindre bedrifter.

Satsningen på totalleveranser for industri- og næringskunder tar Greenerway over.

– Det er en strategisk og fokusert deling som vi mener er til det beste for alle parter, sier Gustavsen.

Han har med seg seks erfarne og dyktige kolleger og medgründere.

At hovedeier Shift Equity Partners er engasjert i selskapet, er også en styrke. Sammen med andre eksisterende eiere av Smart Energy Systems AS tilfører Shift ny kapital for å styrke organisasjonen og investere i vekst.

Skal utvikle ny programvare

Bedrifter med solcelleanlegg kan produsere egen strøm og redusere kostnadene. Ved å installere et batteri, kan de lagre overskuddstrømmen og bruke den når strømmen på nettet er dyr. Stadig flere ser fordelene ved å ta i bruk ny teknologi for å sikre seg billig strøm. FOTO: Greenerway AS
Bedrifter med solcelleanlegg kan produsere egen kraft og redusere kostnadene. Ved å installere et batteri, kan de lagre overskuddskraften og bruke den når kraften i nettet er dyr. Stadig flere ser fordelene ved å ta i bruk ny teknologi for å redusere energikostnadene.

En helt sentral del av Greenerway AS sin satsning mot nærings- og industrikunder, er at de skal lage en ny programvare som ivaretar og tilgjengeliggjør mulighetene som ligger i en batteriinvestering.

I tett samarbeid med Smart Innovation Norway skal de utvikle et energistyringssystem (EMS, Energy Management System) basert på kunstig intelligens. Algoritmene skal optimeres individuelt ut fra forbruket til hver enkelt kunde sett opp mot kraftmarkedet og effekttariffene.

– Det gir oss en unik algoritme og et varig konkurransefortrinn, sier Gustavsen.

Når energistyringssystemet er på plass, får Greenerway fire ben å stå på i det lokale norske markedet: Solceller, lading, batteri og styring. På det internasjonale markedet blir fokusområdene batteri og energistyring mens partnere kan levere solceller og ladere.

– Vi har lange tradisjoner med energistyring i Norge etter dereguleringen av kraftmarkedet i 1991 og etableringen av NordPool. Her i Østfold-området nyter vi godt av kompetansen på kraftmarkedet som springer ut fra Institutt for Energiteknikk (IFE) og Smart Innovation Norway. Nå er vi i gang med den fornybare revolusjonen i energibransjen, og vi i Greenerway skal lage et verktøy som gjør industrien i stand til å utnytte den ikke-styrbare kraften optimalt, sier daglig leder Knut Gustavsen.

FAKTA OM GREENERWAY AS:

Navn: Greenerway AS

Etablert: 01.05.2023, utfisjonert fra Smart Energy Systems etablert i 2020.

Bransje: Fornybare energiløsninger

Leveranseområder: Totalleverandør av fornybare energiløsninger til industri- og næringskunder.

Hovedprodukter: Solcelleanlegg, batteriløsninger, ladestasjoner og energistyringssystemer.

Kundegrupper: Industri, næring og landbruk.

Visjon: Bli den foretrukne systemintegrator av løsninger for energistyring, -produksjon og -lagring for industri- og næringskunder.

Misjon: Vi skal bidra til at våre kunder sparer kostnader, skaper nye inntektskilder og reduserer utslipp knyttet til sitt energisystem.

Forretningsidé: Tilby grønne energiløsninger med styring og optimering som skaper målbar verdi for våre kunder.

Nøkkelkompetanse: Ekspertise innen energiproduksjon, lagring og avansert styringsteknologi.

Partnere: Tett samarbeid med bransjeledende selskaper for å levere de beste løsningene.

Daglig leder: Knut Eirik Gustavsen, knut.gustavsen@greenerway.no, tlf. 918 66 530.

Webadresse: www.greenerway.no

Adresse: Rosenborgveien 6, 1630 Gamle Fredrikstad