Forsvars- og beredskapskonferansen i Østfold

Vi inviterer til Forsvars- og beredskapskonferansen som arrangeres 28. mai i Smart Innovation Arena i Halden. Hensikten er å samle tillitsvalgte og ledere fra arbeidslivet, samt relevante nøkkelpersoner for å sette fokus på utfordringene knyttet til vår felles sikkerhet og beredskap.

ARRANGEMENTET ER NÅ STENGT FOR PÅMELDING

________________________________________________________

 

SESJON 1 – 11:00-13:00

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Foto: Forsvaret.no

Forståelse av trusselbildet og regionens betydning i ett øst-vest-perspektiv

 • Velkommen v/ Sindre Martinsen-Evje, fylkesordfører i Østfold og Fredrik Holm, ordfører i Halden
 • Praktisk informasjon v/ konferansier Linda Reinholdtsen
 • Åpningsforedrag v/ forsvarssjef Eirik Kristoffersen – trusselbildet, perspektiver og regionens betydning i lys av NATOs utvidelse
 • Innovasjon i energi og forsvar – relevante eksempler på de nyeste teknologiske løsningene v/ Knut H. Johansen, daglig leder i Smart Innovation Norway
 • Pause
 • Næringslivets betydning i ett sikkerhetsperspektiv v/ Even Aas, Group Executive Vice President i Kongsberggruppen
 • Tillit og samarbeid – den norske samarbeidsmodellen og arbeidslivets roller v/ Are Tomasgard, sekretær i LOs ledelse
 • Panelsamtale – energi, næringsliv, samarbeid og regionens betydning i ett sikkerhetsperspektiv. Deltagere: Ane Sofie Tømmeraas, styreleder i Østfold Energi – Knut H. Johansen, daglig leder Smart Innovasjon Norway – Even Aas, Group Executive Vice President i Kongsberggruppen – Are Tomasgard, sekretær i LO.

 

LUNSJ – 13:00 – 14:00

 

SESJON 2 – 14:00 – 15:15

Samarbeid, kompetanse og strategiske perspektiver

 • Hvorfor bør tillitsvalgte og ledere samarbeide på arbeidsplassene? v/ Anja Gabrielsen og Marit Heimdal fra Hovedorganisasjonenes Fellestiltak.
 • Kompetanse, fremtidens arbeidsliv og kunstig intelligens betydning for forsvar og beredskapssituasjonen i regionen v/ Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold (HIØ) og Monica Holone, instituttleder for Informasjonsteknologi og kommunikasjon ved HIØ
 • Hvordan kan sensorikk brukes i beredskapssammenheng? v/ Eirik Næss-Ulseth, styreleder i Equanostic
 • Panelsamtale – hvordan kan akademia, politikere og arbeidslivets parter styrke beredskapen i Østfold? Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant Energi- og miljøkomiteen – Lars-Petter Jelsness-Jørgensen, rektor Høgskolen i Østfold – Fredrik Holm, ordfører Halden kommune – Anja Gabrielsen, rådgiver LO – Marit Heimdal, sekretariatsleder HF-NHO
 • Avsluttende oppsummering – veien fremover for regionen og østfoldssamfunnet v/ Sindre Martinsen-Evje, fylkesordfører

___________________________________________________

ARRANGEMENTET ER NÅ STENGT FOR PÅMELDING