Forsvars- og beredskapskonferansen i Østfold

Vi ønsker å invitere til Forsvars- og Beredskapskonferansen som finner sted den 28. mai på Smart Innovation Arena i Halden. Hensikten med dette arrangementet er å samle regionens tillitsvalgte, ledere og relevante nøkkelpersoner for å sette fokus på utfordringene knyttet til vår felles sikkerhet og beredskap.

SESJON 1 – 11:00-13:00

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen Foto: Forsvaret.no

Forståelse av trusselbildet og regionens betydning i ett øst-vest-perspektiv
Vi starter dagen med en velkomst fra Fylkesordfører i Østfold, Sindre Martinsen-Evje og Ordfører i Halden, Fredrik Holm, etterfulgt av et åpningsforedrag fra Forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Kristoffersen vil belyse trusselbildet, med perspektiver på regionens betydning i lys av NATOs utvidelse østover.

Deretter vil Smart Innovasjon Norway dele innsikt i innovasjon innen energi og forsvar, med konkrete eksempler på de nyeste teknologiske løsningene.

Kongsberggruppen vil snakke om næringslivets betydning i ett sikkerhetsperspektiv og vi avslutter sesjonen med en paneldebatt om energi, næringsliv og regionens betydning i et sikkerhetsperspektiv.

 

LUNSJ – 13:00 – 14:00

 

SESJON 2 – 14:00 – 16:00

Samarbeid, kompetanse og strategiske perspektiver
Etter lunsj vil vi fordype oss i temaer som tillit og samarbeid i den nordiske samarbeidsmodellen, samt utforske status og muligheter knyttet til kunstig intelligens i forsvar av kritisk infrastruktur.

Vi avslutter dagen med en diskusjon om samarbeid, kompetanse og arbeidslivets betydning for fremtidens forsvar og beredskapsfokus i regionen, etterfulgt av et avsluttende foredrag som oppsummerer dagen og ser fremover for regionen og Østfoldssamfunnet.