Innovasjon Norge icon

I følge EU er Norge et sterkt innovasjonsland, som opererer innenfor et svært innovativt økosystem, der svake innovatører faller akterut. EU-finansiering er en mulighet for organisasjonen din til å:

  • Få økonomisk støtte: EU-prosjekter dekker kostnader som utstyr, personell og driftsutgifter, og fremmer vekstpotensialet.
  • Utvide nettverk og samarbeid: Samarbeid gjennom EU-prosjekter danner partnerskap som kan føre til fremtidige fellesforetak og utvide horisontene.
  • Få tilgang til ekspertise og ressurser: EU-prosjekter gir eksponering for de nyeste fremskrittene og beste praksisene, og holder deg i forkant av ditt felt.

I jakten på å fremme innovasjon og utvikling, anerkjenner Innovasjon Norge dette verktøyet (modenhetsanalyse) som en verdifull ressurs for norske organisasjoner for å utløse deres potensial for deltakelse i EU, få tilgang til EU-finansiering og maksimere rekkevidden av innovasjoner.

Hva er en modenhetsanalyse for EU-finansiering?

Modenhetsanalysen (Self Assessment Tool) måler ditt potensial for å delta i EU-prosjekter. Verktøyet vil gi deg indikatorer og verdifull innsikt om organisasjonens kunnskap, evne og vilje til å dra nytte av mulighetene for EU-finansiering, og dermed øke innovasjonspotensialet og konkurranseevnen. Verktøyet vil samle inn data om organisasjonen din gjennom et spørreskjema, kategorisere svarene dine og beregne indikatorer relatert til kunnskap, evne og vilje til å delta i EU-programmer. Resultatene blir presentert i en omfattende rapport (EU Funding Readiness report) om selskapets grad av modenhet for EU-finansiering. Rapporten fremhever organisasjonens styrker og svakheter, gir en sammenligning med lignende virksomheter og anbefalinger for forbedring.

Data light
EU funding readiness self-assessment tool

Hvordan resultatene vil se ut

Etter at du har fullført undersøkelsen, vil organisasjonen din motta en detaljert rapport (EU Funding Readiness report) som vurderer modenheten for EU-finansiering. Rapporten inneholder omfattende informasjon om faktorene som er vurdert i beregningene. Rapporten presenterer også en sammenligning av organisasjonen din på ulike nivåer, som f.eks. nasjonalt, sektorielt og klyngemessig, og gir verdifull innsikt i din nåværende posisjon innenfor det norske økosystemet. Denne informasjonen gir deg muligheten til å ta informerte beslutninger angående FoUI-strategi og forbedring av organisasjonens ytelse. I tillegg identifiserer rapporten styrker, svakheter og tilbyr anbefalinger og strategier for å forbedre din totale score, samt innspill for å øke modenheten og sannsynligheten for EU-finansiering.

Hva skjer videre?

For å forbedre din modenhet for EU-finansiering, er det første steget å svare på undersøkelsen. Før du begynner, her er noen anbefalinger og nøkkelinformasjon for å gjøre det enklere for deg:

Omfang og Kontekst: Denne undersøkelsen vurderer din organisasjons innovasjonsevne og fokuserer på deltakelse i europeiske finansieringsordninger og prosjekter. EU-finansiering kan akselerere innovasjonsprosesser og åpne nye muligheter. Imidlertid krever vellykkede prosjektforslag og gjennomføring spesifikk ekspertise. Dette verktøyet vurderer ikke bare innovasjonspotensialet, men hjelper også EU-rådgivere med å profilere selskaper innenfor deres klynger, noe som forbedrer kvaliteten og tilpasningen av deres tjenester. Undersøkelsen er designet for ulike typer organisasjoner, inkludert SMB-er, oppstartsselskaper, etablerte selskaper og forskningssentre.

Prøv verktøyet nå!

 

EU funding readiness self-assessment tool

Elena Calzado
Internasjonal prosjektleder
+47 948 23 474
 Send e-post

Din EU-rådgiver

EU-finansiering tilbyr mer enn bare økonomisk støtte. Det gir internasjonal eksponering og bygger troverdighet for selskaper som ønsker å gå inn på globale markeder, tiltrekke investorer og bygge sterke team. EU-rådgiverprosjektet finansieres av Innovasjon Norge med det store formålet å øke mobiliseringen, deltakelsen og suksessen til klyngene og klyngemedlemmene i søknader om EU-finansiering.

Kort sagt er EU-rådgiveren limet som former og henter verdi fra et økosystem rundt EU-finansieringsmuligheter innenfor klyngeområdet og krysskoblinger med andre sektorer, og bringer verdien tilbake til Norge ved å:

  • Belyse mulighetene som finnes innenfor EU-finansieringsarenaen og veilede klynge medlemmene mot de beste finansieringskildene, legge til verdi og akselerere veksten deres.
  • Støtte medlemmenes strategi for å ta i bruk EU-finansiering til rett tid, med riktige partnere og med riktig verdiønske, for å øke sjansene for suksess.
  • Tilby solid ekspertise og støtte, redusere barrierene for å søke om EU-finansiering og gå utover det som står skrevet i EU-manualer.
  • Styrke det nasjonale og internasjonale økosystemet til klynge medlemmene mot Europa, fasilitere nettverksbygging, hjelpe til med opprettelsen av konsortier og gi eksponering og sammenligning med internasjonale kolleger og konkurrenter.
  • Mellomlede mellom klynge medlemmene og offentlige / finansieringsmyndigheter som Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Folkehelseinstituttet eller Helsedirektoratet, blant andre.
  • Støtte implementeringen av innvilgede prosjekter for å øke verdiskapingen for deltakerne og redusere risiko ved å strukturere de riktige interne prosessene.

Utforsk potensialet i EU-finansiering og klynger for å heve din virksomhet. La oss hjelpe deg med å navigere i det europeiske landskapet og låse opp vekstmuligheter!