Nå kan du som bedrift søke forskningshjelp til å løse utfordringer

– Næringslivet er litt umodent når det gjelder forskning og innovasjon

Gjennom programmet Forregion i regi av Forskningsrådet skal kompetansemeglere hjelpe bedrifter i Viken med å utnytte forskning til å øke innovasjonsgrad og verdiskaping.

Smart Innovation Norway er blant aktørene som har blitt tildelt rollen som kompetansemegler i Viken. Internasjonal prosjektleder Qazi Sohail Ahmad er på bakgrunn av sin kompetanse valgt som kontaktperson og vil dekke området teknologi.

– Tanken er at næringslivet kan bruke forskning og innovasjon for å forbedre sine produkter og tjenester. Hensikten med kompetansemegler-initiativet er at næringslivet kobles sammen med forsknings- og innovasjonsmiljøer slik at de kan samarbeide, og resultatet skal være at forskning og innovasjon blir integrert i bedriften og øker kvaliteten på teknologien og verdiskapingen i næringslivet, forteller kompetansemegler Sohail Ahmad.

Han vil være tilgjengelig for alle bedrifter i Viken som ønsker hjelp til å bruke forskning for å løse aktuelle utfordringer og problemstillinger knyttet til teknologi.

Gratis og relevant hjelp

Tilbudet er finansiert gjennom Viken fylkeskommune og dermed gratis for bedrifter i fylket. Målgruppen er hele næringslivet i Viken. Det kan være både små og mellomstore bedrifter.

– Hovedmålet er at jeg som kompetansemegler skal binde sammen forsknings- og innovasjonsorganisasjoner med næringslivet, og for å gjøre det kan jeg bruke forskjellige virkemidler, forklarer Sohail Ahmad.

Virkemidlene er:

  • Kompetansemegling. Kompetansemeglerne bistår bedrifter å finne fram til rett FoU-kompetanse. Med hjelp fra en kompetansemegler vil man dermed lettere finne tema og muligheter for FoU-prosjekter samt å identifisere og konkretisere prosjektideer.
  • Nettverksmøter. Her kan kompetansemeglere for eksempel invitere flere bedrifter, FoU-miljøer og virkemiddelaktører sammen for å diskutere muligheter og utfordringer.
  • Bedriftsprosjekt. En bedrift kan søke om inntil 200.000 kroner for å gjennomføre et FoU-basert innovasjonsprosjekt i samarbeid med en forskningsinstitusjon.

Kompetansemegleren kan altså hjelpe til på flere måter. Én måte er å koble bedrifter og forskningsinstitusjoner med mål om å sette i gang et felles prosjekt. En annen går ut på å hjelpe bedriften med å finne rett forskningspartner for å løse en utfordring.

– Kanskje en bedrift har et problem med sitt produkt, men vet ikke hvem som kan hjelpe til med å løse det. Som kompetansemeglere i Viken kjenner vi til hele forsknings- og innovasjonsmiljøet i fylket og kan tilby matchmaking og networking slik at bedriften kobles med riktig partner.

Anerkjent forskningsbedrift

I et av forprosjektene til Forregion-initiativet ble oppstartsselskapet Völur og Smart Innovation Norway koblet sammen for å se på forskningsmuligheter og hvordan AI kan integreres i Völurs teknologi for å optimalisere produksjonssystemer i kjøttindustrien.

– Næringslivet er litt umodent når det gjelder forskning og innovasjon, de har ikke sine egne ressurser. Derfor skal kompetansemegleren koble bedrifter med relevante forskningsaktører, som i det aktuelle eksempelet var Smart Innovation Norway, påpeker Sohail Ahmad.

Nettopp det faktum at Smart Innovation Norway er en anerkjent forskningsbedrift i Viken, med usedvanlig høy suksessrate i EU-prosjekter, tror Sohail Ahmad er årsaken til at selskapet er valgt som kompetansemegler for teknologi.

– Vi er kjent som en brand som er veldig flinke på forskning og innovasjon, og mange i Viken kjenner til selskapet. Det er positivt, bemerker han.

Ikke nøl med å ta kontakt

Sohail Ahmad håper at alle bedrifter i Viken som synes tilbudet er interessant, og ser et behov for hjelp fra en forsknings- og innovasjonsaktør for å løse en utfordring knyttet til teknologi, tar kontakt med ham.

– Da setter vi opp et møte og diskuterer hva det er behov for, hva bedriftens utfordringer er og hva slags virkemidler vi kan bruke for å løse problemet. Det viktigste er å ta kontakt direkte med oss, oppfordrer kompetansemegleren.

Målet med Forregion Viken er at flere bedrifter i fylket mobiliseres til å utnytte forskning til å øke innovasjonsgrad og verdiskaping. Programmet skal være et virkemiddel som aktivt bidrar til omstilling mot et grønt skifte i Vikens næringsliv. Viken fylkeskommune mottar åtte millioner kroner fra Norges Forskningsråd for å gjennomføre prosjektet i 2021.

I tillegg til Teknologi, finnes følgende tematiske områder med egne kompetansemeglere i Viken: Klima, miljø og energi, Helse og omsorg, Utdanning og oppvekst og By-, steds- og regionutvikling.