Er du klar for Horisont Europa?

Er du klar for Horisont Europa?

De siste utlysningene i det europeiske rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horisont 2020, er stengt – og det er på tide å rette nesa mot det nye programmet for perioden 2021-2027, nemlig Horisont Europa. Budsjettet er på 95,5 milliarder euro for hele perioden, noe som gjør dette til det største og mest ambisiøse transnasjonale forsknings- og innovasjonsprogrammet i verden. 

– Horisont Europa skal promotere fremragenhet og tilby verdifull støtte til forskere og innovatører for å drive de systemiske endringene som trengs for å sikre et grønt, sunt og fleksibelt Europa, sier Joseph Negreira, seksjonsleder for internasjonal forskning hos Smart Innovation Norway. Han legger til:

– Programmet vil også støtte samarbeidsforskning relatert til våre samfunnsmessige utfordringer og styrker teknologiske og industrielle kapasiteter gjennom tematiske klynger som adresserer det fulle spekteret av globale utfordringer.

Nye elementer

Horisont Europa introduserer nye elementer som det europeiske innovasjonsrådet (EIC) og EU-missions. EIC, som allerede er i gang med en pilotfase, får over 10 milliarder euro i budsjett for å tilby støtte til gryende gjennombruddsinnovasjoner fra små og mellomstore bedrifter (SMB-er), startups og midcaps.

Joseph Negreira

– EU-missions vil øke effektiviteten til finansieringsprosessen ved å oppfordre til klare og tydelige mål. Innen 2030, sikter de seg mot å oppnå tre millioner liv reddet fra kreftsykdommer, 100 klimanøytrale byer, friske hav og innsjøer, sunn jord og mat, og regioner som er motstandsdyktige mot klimaendringer, bemerker Negreira (bildet).

Muligheter for norske bedrifter

Andre finansieringsprogrammer vil også bidra til forsknings- og innovasjonsaktivitetene til norske bedrifter, som for eksemepel EUREKA og LIFE.

Eureka logo

EUREKA er et internasjonalt nettverk med 45 land i Europa og utenfor som deler de samme målene og har finansiering tilgjengelig for virksomheter som søker gjennom deres ulike programmer (klynger, Eurostars, Globalstars, nettverksprosjekter og InvestHorizon) for å fremme europeisk konkurransekraft og integrasjon, og for å oppmuntre forsknings- og utviklingssamarbeid.

– Programmene gir søkerne frihet til å skape deres ideelle konsortium og bestemme det teknologiske fokuset i deres internasjonale FoU-prosjekter. De er fleksible og åpne for startups, SMB-er, store selskaper, forskningsorganisasjoner og universiteter, forteller Negreira.

Life logo

LIFE-programmet er EUs finansieringsinstrument for miljø- og klimainitiativer som bidrar til implementering, oppdatering og utvikling av EUs miljø- og klimaforskrifter gjennom å medfinansiere prosjekter med europeisk merverdi.

Hjelp og støtte

Alle disse programmene åpner snart opp utlysninger for søknader som vil konkurrere seg imellom, og kun de beste vil få finansiering.

– Til tross for at disse europeiske forsknings- og innovasjonsprogrammene i utgangspunktet virker komplekse og forvirrende, og kanskje generer frykt, har tusenvis av organisasjoner prøvd lykken og fått finansiering for å utvikle sine ideer, prosesser, produkter og tjenester, påpeker Negreira. Han fortsetter:

– Smart Innovation Norway har en enestående merittliste når det gjelder deltakelse i tidligere forsknings- og innovasjonsprogrammer. Vår brede ekspertise innen energimarkeder, smarte samfunn og anvendt kunstig intelligens (KI) kan være relevant for dine prosjekter. Vi kan hjelpe deg med å oppnå suksess med både søknadsprosessen og utførelsen av prosjektet.

Horisont Europa

  • Horisont Europa er en videreføring av Horisont 2020.
  • En viktig endring er innføring av mission-orientert forskning og innovasjon, der «missions» skal være ambisiøse forsknings- og innovasjonsoppdrag for å løse utvalgte store samfunnsutfordringer.
  • Europakommisjonen beskriver Horisont Europa som en evolusjon, ikke en revolusjon, sammenlignet med Horisont 2020.

Kilde: forskningsradet.no