Dokumenter

Smart Innovation Norway anerkjenner viktigheten av likestilling som en del av sin strategiske plan. Handlingsplanen for likestilling representerer Smart Innovation Norways praksis og forpliktelser til å respektere menneskerettigheter og fremme likestillingsmålene som er etablert i de forskjellige internasjonale menneskerettighetsinstrumentene.

Se retningslinjer og handlingsplan for likestilling under: