Webinar: Nullutslipp fra tungtransporten – er det en «gullgruve» for norsk leverandørindustri?

Vi ønsker i dette webinaret å se på mulighetene for en avkarbonisering av tungtransporten og søker innspill fra næringslivet.

Dato: Onsdag 29. september 2021

Tid: 09.00-11.00

Sted: Zoom

Målgruppe: Representanter fra næringsliv, nettverk og det offentlige som har interesse av næringsutvikling innen transportsektoren eller som har relevant teknologi.

Spørsmål?

Kontakt Inge Michael Bilet på
e-post eller mobil +47 474 61 228

“Tesla-paradokset” – Det er uttalt at elbilsatsningen i Norge er en suksess, dog er det ulike meninger om både målet, midlene og resultatet. Satsningen har det gitt landet verdifulle erfaringer med elektrifisering av persontransport. Kritikerne vil derimot si at Norge har brukt milliarder på å støtte elbilkjøp, men ikke klart å utvikle en leverandørindustri på dette, slik som landet gjorde med oljeindustrien. Gitt at elektrifisering av tungtransporten kommer uansett; hvordan kan norske næringslivsaktører utnytte mulighetsrommet?

Agenda:

  • Kl. 09.00  Velkommen og introduksjon – Torun Degnes, CEO – SAMS Norway
  • Kl. 09.10  Vi leverer fremtidenes energistasjoner! – Jan Erik Ødegård, prosjektleder – Greenstat/Greenstation AS
  • Q&A – fellesdiskusjoner
  • Kl. 09.40  Hvorfor åpne standarder og charge point management systemer er nøkkelen for suksess i elektrifiseringen av tung transport – Åsmund Møll Frengstad, CCO/Kommersiell direktør – Current ECO
  • Q&A – fellesdiskusjoner
  • Kl. 10.10  Forretningsmuligheter i en presset infrastruktur – Stig Ødegård Ottesen, Section Head National Research, Smart Innovation Norway
  • Q&A – fellesdiskusjoner
  • Kl. 10.40  Dekningsgraden – ikke bare strømkapasitet. Når nye ladeplasser skal akkvireres er det ikke bare strømnettet som setter begrensninger, men også plass, søkeprosess, logistikk, konkurransekraft råvarer etc. Arnt Hernes Business Unit manager Elektro Omexom (Infratek Norge AS).
  • Kl. 11.00  Avslutning

Meld deg på