Vil gjøre det enkelt og billigere å handle fra utlandet

Smart Innovation Norways inkubatorbedrifter Tollit og Boxeez har begge deltatt i Pangstart Gründer og Pangstart Accelerator. Med felles mål om å gjøre netthandel fra utlandet rimeligere og enklere, er de perfekt match.

– I utgangspunktet har vi to forskjellige løsninger på dette, men gjennom deltakelsen i Pangstart fant vi ut at det finnes synergier om vi hjelper hverandre, sier Peter Lirvall, gründer og daglig leder i Boxeez, og Kim Trengereid, gründer og daglig leder i Tollit.

Oppstartsselskapene startet tidlig samtaler for å se om selskapene sammen kunne etablere en løsning til beste for forbrukerne, blant annet ved å tilby billigere fortolling, frakt og betaling.

Boxeez, som vant Pangstart Gründer våren 2020, har et samarbeid med fraktselskapet Magnum NO AS hvor Lirvall også er gründer og deleier. Magnum ble stiftet i 2000 og har via internasjonale samarbeidsavtaler mulighet for å tilby de utenlandske nettbutikkene en svært gunstig fraktløsning inn til Norge. Boxeez er en handleløsning som inkluderer frakt og importavgifter fra selgere i utlandet som ikke sender til Norge, eller har dyr frakt og usikkerhet rundt om det tilkommer avgifter ved leveranse.

Tollit har på sin side etablert en digital løsning for fortolling via en mobilapplikasjon og direkteintegrasjon mot nettbutikkene. Den tekniske løsningen reduserer transaksjonskostnader knyttet til fortolling og selskapet gjør det enkelt og billig for forbrukere å fortolle sine varer i appen.

Attraktiv løsning for nettbutikkene

– Nå har vi jobbet sammen i et halvt år for etablering av en felles tjeneste mot internasjonale nettbutikker der vi kombinerer våre tekniske løsninger for å tilby billigere frakt levert av Boxeez og samarbeidspartner Magnum, samt en enkel, billig og trygg kjøpsopplevelse gjennom mobilapplikasjonen Tollit, forteller Trengereid.

– Kombinasjonen av Tollits gunstige og enkle fortolling samt Boxeez lave fraktpriser, gjør det veldig attraktivt for nettbutikken å inkludere Tollit i sin handlekurv for å gi norske kunder et rimeligere frakt- og importalternativ, påpeker Lirvall.

Gründerne tror det felles initiativet vil bli godt mottatt av potensielle nettbutikker av den enkle grunn at løsningen i betydelig grad reduserer sluttkundens kostnader knyttet til import fra utlandet. Selskapene anser løsningen som svært konkurransedyktig også sett i forhold til de tjenester som tilbys fra store internasjonale aktører.

– Forbrukere får en rask og billig fraktløsning, og dessuten kan forbruker spare opptil 70 prosent av fortollingsgebyret som innebærer at en vesentlig reduksjon av kostnader for småpakker som kjøpes i utlandet, understreker Trengereid.

Rådet til å dra nytte av hverandre

Smart Innovation Norway var tidlig ute med å anbefale selskapene å se på et mulig samarbeid. Gjennom inkubatorprogrammene Pangstart Gründer og Pangstart Accelerator har selskapene blitt godt kjent med hverandres forretningsmodeller.

– Takket være god veiledning fra rådgivere, gjennomgang og analyser av våre selskapers forretningskonsepter, var det tydelig at vi ved å etablere et felles initiativ kunne legge til rette for et unikt forretningskonsept ved fullt ut å dra nytte av hverandres unike verdigrunnlag, sier de.

Og allerede har samarbeidet båret frukter:

– Vi har fått en rask oppstart av vår første pilotkunde BigVits.co.uk som virker lovende. BigVits så raskt fordelene med Tollit og de rimeligere fraktkostnadene, og de første sendingene tyder på at salget til Norge går opp og at kundene er fornøyde, forteller Trengereid med et smil.

– Faktisk velger hele 85 prosent av BigVits sine kunder Tollit som fortollingsløsning, røper medgründer i Tollit, Peter Skarbøvig.