Viken-politikere møtte NHO og Smart Innovation Norway

– Digitalt entreprenørskap muliggjør det grønne skiftet

Hensikten med møtet 10. mai var å øke politikernes kunnskap og forståelse av digitaliseringens muligheter og betydning for utviklingen av norsk næringsliv og fremtidens arbeidsplasser.

– Hva trenger bedriftene fra politikerne og hva kan politikere gjøre for å legge til rette for digitalisering?, spurte regiondirektør i NHO Viken Oslo, Nina Solli, innledningsvis under mandagens møte mellom politikere i Viken, NHO og Smart Innovation Norway.

I løpet av to timer med presentasjoner fra næringslivet, deriblant Smart Innovation Norways klyngepartnere TotalCtrl, eSmart Systems og Völur, og en avsluttende dialogsesjon mellom politikere og talerne, fikk deltakerne muligheten til å fremme sine ønsker og behov til hverandre.

– Det var cirka 20 politikere som deltok, og vi er svært fornøyde med presentasjonene, responsen og spørsmålene vi fikk underveis, forteller ordstyrer Eli Haugerud, leder for klyngeavdelingen i Smart Innovation Norway.

Behov for innovasjon og jobbskaping

Første taler ut var Nina Solli, som snakket om NHOs veikart for fremtidens næringsliv og neste trekk. Hun påpekte at behovet for innovasjon og mer jobbskaping bare blir sterkere og sterkere, og at digitalisering gir store muligheter både for næringsliv, offentlig sektor og samfunnet.

Kjell Reidar Mydske, Smart Innovation Norway

Administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Kjell Reidar Mydske, fulgte opp Sollis innledning og ved å forklare hvordan digitalisering bidrar til nye forretningsområder og grønne arbeidsplasser, med særlig fokus på digitalt entreprenørskap.

– Det handler om å skape eller etablere noe nytt, og det kan gjøres av enkeltpersoner eller selskaper. Digitalt entreprenørskap bygger på data og vi går fra levere et produkt til en tjeneste. Et eksempel alle kjenner til er Spotify. Digitalt entreprenørskap muliggjør det grønne skiftet, forteller Mydske under sin presentasjon.

Samarbeid på tvers av politikk og geografi

Hans budskap til politikerne var at innovasjonsselskaper og klynger er avhengige av støtte fra det norske virkemiddelapparatet og samarbeid med regionale politikere for å lykkes med å skape nye tjenester.

– Vi må bli bedre på å samarbeide på tvers av politikk og geografi for større og kraftigere prosjekter, var hans klare oppfordring.

Etter Mydske, presenterte leder for Forskning & Innovasjon, Dieter Hirdes, Smart Innovation Norways arbeid med anvendt forskning, deriblant suksessen innen EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020.

– Hele poenget med forskningen vi gjør, er å skape verdi og nye tjenester på den andre siden. Dersom forskningsprosjektene våre ikke fører til noe annet enn en rapport, er det ikke noe vits å drive med dette, understreket Hirdes.

Tre innovasjonseksempler

Før dialogsesjonen, fikk politikerne presentert tre caser, altså eksempler på bedrifter som har brukt teknologi og kunstig intelligens for å skape nye og bærekraftige tjenester.

TotalCtrl og daglig leder Charlotte Aschim fortalte om matsvinnprosjektet bedriften har sammen med Halden kommune, hvor målet er å redusere mengden mat som kastes fra sykehjem og barnehager med 50-85 prosent ved hjelp av en digital løsning som gir full kontroll over hva slags mat som finnes hvor, utløpsdato og hva som trengs til enhver tid.

– I løpet av den første måneden vi testet, reduserte vi matsvinnet med 20 prosent og kastet f 5000 kilo mindre mat, røpet Aschim.

CEO i eSmart Systems, Knut Johansen, ga deltakerne en rask innføring i hvordan hans selskap har blitt verdensledende innenfor sitt felt, som kort fortalt handler om å bruke kunstig intelligens til automatisk inspeksjon av kraftlinjer.

Fra Völur og daglig leder Robert Ekrem fikk politikerne høre om hvordan kjøttindustrien kan effektiviseres kraftig ved hjelp av kunstig intelligens og datadrevne beslutninger i produksjonsprosessen.

– I bunnen ligger bærekraftsmålene. Det handler om å utnytte dyrebare ressurser, sa Ekrem.

Fruktbar dialogsesjon

Under spørsmålsrunden, stilte politikerne spørsmål om alt fra rekruttering og kompetanse innad i selskapene, til hvordan man kan få til et bedre samarbeid mellom politikerne og næringslivet for å lykkes med å skape nye, bærekraftige arbeidsplasser, til hvordan digitaliseringen kan løse utfordringene i offentlig sektor.

Resultatet? En god dialog og engasjerte aktører som ønsker å hjelpe hverandre videre.

Etter avsluttet møte, er NHO-regiondirektør Solli godt fornøyd og trekker frem at flere av de regionale bedriftene leverer løsninger og tjenester til hele verden, men at mesteparten av arbeidsplassene fortsatt finnes lokalt.

– I eksempelet med eSmart Systems, som automatiserer inspeksjon av strømlinjer ved hjelp av kunstig intelligens, har man åpnet kontorer i flere land, men beholder fortsatt 80 prosent av arbeidsplassene i Halden. Dette er viktig for politikerne også, avslutter hun.