Vår Head of Communities er blant Norges fremste tech-kvinner

På kvinnedagen 8. mars lanserte Abelia og ODA-nettverk listen med Norges 50 fremste tech-kvinner 2024. En liste som har som overordnet mål å øke andelen kvinner som jobber med teknologi og ledelse.

På listen finner man alt fra forskere til utviklere og gründere som alle har til felles å være rollemodeller og sentrale personer innenfor sine fagfelt.

– Helt fantastisk

En av kvinnene på årets liste, er Eli Haugerud, Head of Communities hos Smart Innovation Norway. I sin rolle har hun ansvaret for de tre næringsklyngene NCE Smart, Energy Markets, Cluster for Applied AI og Klyngen for dekommisjonering og gjenbruk samt selskapets smart by-satsning.

– Det er helt fantastisk å ha Eli på den lista, sier Knut H. H. Johansen, CEO hos Smart Innovation Norway i Halden.

Han er opptatt av å få flere kvinner inn i teknologibransjen, og årets kåring er ikke første gang miljøet som Smart Innovation Norway er en del av, har en kvinne på den anerkjente lista. Spinoffen eSmart Systems hadde en av sine kvinnelige ledere på samme liste i 2018.

– Dette er en viktig og riktig tendens i vårt miljø, og vi skal jobbe videre med å forsterke denne utviklingen for å få enda flere flinke kvinner inn i den type virksomhet vi driver med, sier den daglige lederen.

– Skjevfordeling

Smart Innovation Norway er en nettverksbygger med over 500 store og små bedrifter i nettverket sitt, og Johansen ser flere positive ringvirkninger ved ha Haugerud på lista over landets 50 fremste tech-kvinner.

– Eli utmerker seg på grunn av sin erfaring, kompetanse og bidrag. Det er til syvende og sist det som teller, og sånn sett har ikke dette noe med kjønn å gjøre. Men kåringen er et veldig hyggelig signal inn i nettverket vårt som forhåpentligvis gjør at enda flere tenker over skjevfordelingen i teknologibransjen, sier Johansen.

Avgjørende kompetanse

– Det brede spekteret av yrker, bransjer og sektorer forteller at listen representerer noe mer enn et tiltrengt mangfold i en mannsdominert bransje. Teknologi er nemlig sektorovergripende og selve nøkkelen for at vi skal lykkes med omstillingen av Norge, sier juryleder og adm.dir. i Abelia, Øystein Søreide.

Det er Abelia som sammen med ODA-nettverk utarbeider den årlige listen over landets 50 fremste kvinner i tech.

En rapport fra Samfunnsøkonomisk Analyse viser at Norge kommer til å trenge 40.000 med IKT-utdanning innen 2030.

Rollemodeller

Listen over Norges 50 fremste tech-kvinner skal være med å fremme rollemodeller som inspirerer andre til å velge teknologi som yrkesretning.

– Selv om listen viser til flere dyktige personer som setter tydelige avtrykk gjennom jobben de gjør, har vi for få kvinnelige teknologer i Norge. Vi trenger rollemodeller som viser vei for andre, og det er nettopp dem vi feirer i dag, sier Søreide.

Juryen har lagt vekt på følgende i sin utvelgelse av listen:

  • teknologiforståelse
  • konkrete bidrag og prestasjoner
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi