Tredoblet omsetningen på ett år – gikk til topps i gründerkonkurranse

Becour leverer en tjeneste som blir stadig mer ettertraktet, og bedriften og kundeporteføljen vokser i takt. Når de i tillegg vinner Gründerprisen 2021, sier det seg selv at de har lykkes i sin nisje.

Det stilles store og tydelige krav for å gå helt til topps i Gründerprisen, og Fredrikstad-bedriften Becour har levert godt på alle kriteriene – tre år på rad.

– Kort fortalt hjelper vi internasjonale bedrifter med å velge grønne energikilder og å dokumentere opprinnelsen til energien de bruker, forteller gründer og daglig leder Hans Petter Kildal.

– Dette er et tema som blir stadig viktigere for mange bedrifter verden over. Mer enn 70 prosent av klimagassutslippene kommer fra produksjonen av energien vi bruker. Dette er en av driverne for den interessen vi merker fra store bedrifter for å dokumentere at energien de bruker, er fornybar. Vårt digitale økosystem gjør bedrifter i stand til å ta ansvar for sin del av klimaregnskapet, sier han videre.

Troverdighet og transparens

Det er en komplisert bransje Becour opererer i, og de ansatte i energiteknologiselskapet har både teknisk, akademisk og kommersiell bakgrunn.

– Det er ikke enkelt å dokumentere hvor strømmen man bruker, kommer fra. Derfor har vi utarbeidet en digital hovedbok som jeg kaller for «Tinder for fornybar energi». Løsningen gir bedriftene mulighet til å lete seg fram til det kraftverket som passer best med kriteriene som bedriften har definert, forklarer Kildal.

Troverdighet og transparens er to viktige stikkord han og kollegene setter høyt. Det er også noe av det som gjør at Becour har kunder som IKEA, Bergans, UBS og Telia i sin portefølje.

– Å ha en transparent løsning er helt avgjørende for troverdigheten. Kundene våre har valgt kraftverk ut fra et krav om at det for eksempel skal bidra til ny fornybar kraftproduksjon. Da vil kunden med sikkerhet vite at pengene de betaler for energien, brukes til nettopp det, sier Kildal.

Skal ansette 40 personer

Å vinne Gründerprisen setter Becour-gründeren stor pris på.

– Det er et klart tegn på anerkjennelse for arbeidet vårt. De skjønner hva vi driver med og ser verdien av det. Det styrker også vår troverdighet i markedet, påpeker han.

Prisen gir Fredrikstad-firmaet muligheten til å fullføre et stort og nytt programmeringsprosjekt for IKEA. Prosjektet skal gjøre Becour i stand til å selge sine løsninger til globale selskaper som for eksempel Pepsi co, Unilever, AstraZeneca, Apple og Chanel.

– Vi planlegger 40 nyansettelser de neste fem årene som følge av skaleringen, sier Kildal.

Blant samarbeidspartnerne som har bidratt i forskningen og utviklingen av Becours digitale plattform, er store nasjonale aktører som Østfold Energi, Lyse, Glitre, Akershus Energi, Det Norske Veritas (DNV) og NORSUS (Norsk institutt for bærekraftsforskning).

Kildal opprettet Becour i 2018, og allerede i 2020 omsatte selskapet for litt over 35 millioner kroner. Det er nesten fem ganger så mye som årsomsetningen i etableringsåret, og bare fra 2018 til 2019 tredoblet de bedriftens omsetning.

FAKTA OM GRÜNDERPRISEN:

  • Gründerprisen Østfold Akershus ble etablert av SpareBank 1 Stiftelsen Østfold Akershus i 2020 for å fremme lokal innovasjon, entreprenørskap og jobbskapning i gamle Østfold og søndre deler av Akershus.
  • Prisen er på 500.000 kroner og er et samarbeid mellom flere sentrale kompetansemiljøer i regionen, og deles ut til en lokal aktør én gang i året i henhold til søknadskriteriene.

KRITERIER:

  • Dokumentert marked og kundegrunnlag
  • Potensial for lokal jobbskaping
  • Skalerbar forretningsmodell
  • Søker må ha hatt suksess (holder ikke med god forretningsplan)
  • Velfungerende team og nødvendig kompetanse
  • Prisen vil utgjøre en forskjell i virksomhetens videreutvikling
  • Beskrive hvordan midlene skal brukes

I JURYEN SITTER REPRESENTANTER FRA: