Tildelt 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet «Smart Data»

Hamar kommune, Hias IKS og Hedmark IKT har med hjelp av Smart Innovation Norway fått tildelt 12 millioner kroner fra Innovasjon Norge til prosjektet «Smart Data» – som skal gjøre det lettere for kommuneansatte å gi innbyggerne den informasjonen de er ute etter.

– Satsingen er et viktig steg på veien mot å bli en mer datadrevet kommune. Bedre utnyttelse av data kan gjøre det mulig å utvikle bedre tjenester, effektivisere offentlig forvaltning og øke verdiskapingen i næringslivet – og ambisjonen er å oppnå gevinster innenfor alle disse områdene, forteller Ellen Snartum.

Hun er smartby-sjef i Hamar kommune og prosjektleder for prosjektet «Smart Data», som nylig fikk bevilget 12 millioner kroner av Innovasjon Norge gjennom ordningen for innovasjonspartnerskap.


– Den teknologiske utviklingen gir oss som kommune nye muligheter, men det gir også innbyggerne våre nye forventninger til oss. Data danner grunnlaget for å kunne tilby mer brukertilpassede og sømløse tjenester til innbyggerne. Prosjektet skal være med på å danne grunnmuren vi kan bygge og videreutvikle tjenestene våre på, slik at de er mer i tråd med innbyggernes forventninger, forklarer Snartum.

Kortere vei til målet for innbyggeren

Enkelt forklart er hensikten med Hamar kommunes «Smart Data»-prosjekt å skape mulighet for å la data bevege seg mellom de ulike fagavdelingene i kommunen, og dermed legge til rette for at én kommuneansatt kan gi alle svarene en innbygger ønsker. Eller at innbyggeren kan få mulighet til å hente informasjonen selv.

– Det kan være enklere byggesøknader, tryggere og sikrere navigering innen helsehjelp eller en enkel oversikt over hvor det kan være ledig barnehageplass, sier seniorrådgiver for Smarte Byer & Samfunn hos Smart Innovation Norway, Hilde Marie Wold.

Hun bistår Snartum som leder for smartby-programmet Smart Hamar. Både Wold og hennes kollega Celine Berggren-Clausen har jobbet med utformingen av prosjektsøknaden som nå har fått tildelt betydelige midler.

– Smart Innovation Norway har bidratt i utforming av søknaden og er nå en verdifull prosjektlederstøtte og kompetansekilde i prosjektet. Det har vært og er veldig nyttig å ta del av deres kompetanse og erfaring med lignende prosjekter, kommenterer Snartum.

Viktig satsingsområde i Norge

Hilde Marie Wold.

Bakgrunnen for prosjektet er at ny teknologi og et stadig mer digitalt samfunn øker mengden lagrede data. Å forvalte data har blitt en viktig oppgave for de fleste virksomheter. Globale IT-giganter er i ferd med å skaffe seg en betydelig maktposisjon, og de bygger ikke nødvendigvis sin virksomhet på personvernhensyn, bærekraft eller demokratiske prinsipper.

Offentlig sektor har derfor en viktig rolle i å bygge digitale infrastrukturer og forvalte digital informasjon om samfunnet.

– Dette er et viktig satsingsområde, noe vi blant annet ser av regjeringens digitaliseringsstrategi for offentlig sektor (2019-2025), ulike rapporter og stortingsmeldinger. De fleste har sett og erkjent at datadeling og bedre utnyttelse av data er en utfordring og mange ønsker at det skal løses. Det er også grunnen til at vi får innvilget såpass mye penger til prosjektet, forteller Wold.

Løsning for alle kommuner

Prosjektet ble formelt sparket i gang før sommeren og skal fullføres på forsommeren i 2023. På nåværende stadium handler det først og fremst om å kartlegge behov og se på hvilke juridiske barrierer som finnes med tanke på personvern, tilganger og muligheter for datadeling.

– I dag finnes mye informasjon innad i fagavdelingene, men på grunn av ulike tilganger og låste systemer er det lite som deles på tvers. Gjennom prosjektet skal det gjøres et arbeid for både å gjøre data tilgjengelig i de riktige formatene, men også sørge for at de kan brukes, påpeker Wold.

Neste steg blir å kartlegge hvilke behov som finnes, før kommunen starter arbeidet med å finne en eller flere leverandører som kan utvikle den rette IT-løsningen.

– Vi håper at prosjektet resulterer i en generisk løsning for datahåndtering, som vil si at den skal fungere for alle typer data og for alle kommuner i landet, avslutter Wold.