– Tenk å kunne betale hele jobbreisen med ett klikk

Digitalisering og ny teknologi gir både muligheter og utfordringer, og smart mobilitet er en av mulighetene.

Med koronapandemien har omstillingen av arbeidslivet skutt fart, og det nye arbeidslivet var tema på den siste konferansen til hovedorganisasjonen YS.

Leder for Smarte Byer og Samfunn ved Smart Innovation Norway, Thor Moen, var en av foredragsholderne, og han snakket om hvordan dagens teknologi kan brukes på en smart måte til fordel for innbyggerne.

– Smarte samfunn betyr at vi gjennom innovasjon og digitalisering kombinerer det nyeste som fins for å lage bedre og bærekraftige løsninger og tjenester, forteller han.

Et konkret eksempel er når man skal forflytte seg fra A til B. Avhengig av reisens lengde og varighet må man med dagens ordning blant annet kjøpe billetter i flere omganger og ofte vente lenge ved overganger fra ett transportselskap til et annet.

– De reisende må forholde seg til de ulike aktørenes premisser, og det er ikke hva jeg kaller tjenesteyting. En tjeneste innebærer at alt er sydd sømløst sammen. I mobilitetssammenheng betyr det at jeg betaler med ett klikk for hele reisen, sier Moen.

Ved å samhandle på tvers av selskaper, bransjer og systemer kan man gjøre flere løsninger i dagens samfunn smartere. Teknologien og datagrunnlaget er der, men det må settes i et større og bedre system for å få den informasjonen man ønsker.

– Fortsatt jobber vi for mye i siloer, i såkalte vertikaler, konkluderer Thor Moen.

Andre foredragsholdere på konferansen var blant andre Høyre-leder Erna Solberg, Sissel Trygstad fra forskningsstiftelsen FAFO og Mari Holm Ingelsrud fra Arbeidsforskningsinstituttet (AFI).

FAKTA OM YS:

  • Forhandler om lønns- og arbeidsvilkår på vegne av 229.000 medlemmer i 12 YS-forbund.
  • En partipolitisk uavhengig hovedorganisasjon.
  • En av fire hovedorganisasjoner på arbeidstakersiden.
  • Kilde: https://ys.no/om-ys/