Takk for et fantastisk år!

Takk for et fantastisk år – vi gleder oss til fortsettelsen!

Inspirerende og innholdsrikt er begge gode beskrivelser av innovasjonsåret vi nettopp har lagt bak oss. 2019 har rommet mange gode resultater og store nyheter for Smart Innovation Norway.

I sommer ble vi godkjent som forskningsorganisasjon av Norges Forskningsråd, noe som styrker vår mulighet til å lage flere EU-søknader, få tilslag på flere EU-prosjekter, samt trekke flere forskningskroner tilbake til Norge og partnerne våre. Den nye statusen gir oss også anledning til å involvere oss mer i prosjekter i regi av det norske virkemiddelapparatet.

Norges første nasjonale klynge for anvendt AI (kunstig intelligens) ble lansert av initiativtakerne IFE (Institutt for Energiteknikk), eSmart Systems, Høgskolen i Østfold og Smart Innovation Norway nå i høst. Klyngen har som formål å skape nye arbeidsplasser og bærekraftig samfunnsutvikling basert på riktig og rask anvendelse av AI. Klyngen vil eksistere i parallell med NCE Smart Energy Markets, som er inne i sitt tiende år som næringsklynge, og nettopp ble anerkjent som gullklynge fra European Secretariat for Cluster Analysis.

Avdelingen for Smarte Byer & Samfunn vokser og har mange spennende prosjekter å vise til i løpet av året som har gått: En av våre startup-kometer skal gjøre Halden til verdens beste kommune på digital matsvinnreduksjon og det banebrytende mobilitetsprosjektet til Smart City Halden har som formål å redusere CO₂-utslipp samt senke kommunens kostnader ved blant annet å låne bort elbiler til Haldens innbyggere. Europas første charge court for elbiler ble lansert i januar, som en del av EU Horizon 2020-prosjektet INVADE og Smart City-satsingen til Sarpsborg kommune.

Vi gleder oss over at avdelingen Smart Inkubator fikk tildelt mer midler for å drive forretningsutvikling for gründere fra Sparebank1-stiftelsen Østfold-Akershus og for at to av våre tidligere PANGSTART-deltakere kom på topp 15-listen over 2019s mest lovende startups.

Vi ser frem imot et nytt og friskt 2020 – med blant annet storsatsingen AI Week.

Godt nytt år fra alle oss i Smart Innovation Norway!