Smartby-prosjekter bidrar til å oppnå Klimakur-målene

Smartby-program bidrar til å oppnå målene i Klimakur 2030:

– Stort behov for smarte og innovative løsninger som gir reduserte klimagassutslipp i nær fremtid

Smart Innovation Norways avdeling for Smarte Byer & Samfunn vokser og stadig flere smartby-prosjekter sparkes i gang i kommune-Norge. Slike prosjekter er løsningen dersom Norge skal nå sine klimamål for 2030, ifølge seniorrådgiver Mikael af Ekenstam.

– Det er en god måte raskt å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling for oss og våre samarbeidspartnere på. Skal vi oppnå alle de 17 bærekraftsmålene til FN, er vi avhengige av å være nytenkende og innovative. Nettopp dette er kjernen i smartby-konseptet, forteller Mikael af Ekenstam.

Han er seniorrådgiver i Smarte Byer & Samfunn-avdelingen hos Smart Innovation Norway og programleder for Smart Narvik.

Skaper kultur for innovasjon

Mikael af Ekenstam.

Et smartby-prosjekt kan eksempelvis være Halden kommunes mobilitetsprosjekt, som er et samarbeid mellom Smart Innovation Norway og kommunen. Prosjektet går ut på at Halden kommune leier en rekke elbiler og elsykler mellom 08.00 og 16.00 fem dager i uken. I helgene og på kvelden, når de fleste kommunalt ansatte har gått hjem fra jobb, gjør utleiefirmaet de samme bilene tilgjengelig for byens innbyggere – som kan booke via en digital plattform.

– Prosjektet gir forbedret lokal luftkvalitet og folkehelse samtidig som det sparer kommunen for kostnader knyttet til kjøregodtgjørelser. Dessuten blir det en ny tjeneste som kommunen tilbyr innbyggerne, gjennom at de får tilgang til å leie elbilene og elsyklene når kommunen ikke trenger dem, sier af Ekenstam. Han legger til:

– Men kanskje vel så viktig som de åpenbare resultatene fra slike prosjekter, er kulturen for innovasjon som skapes blant de som deltar i prosjektene. Dette gjør at kommunene og våre øvrige samarbeidspartnere får bedre forutsetninger for å være nytenkende og innovative, også utenfor de definerte smartby-prosjektene.

I tråd med Klimakur 2030

I begynnelsen av februar 2020 sendte Miljødirektoratet ut rapporten «Klimakur 2030: Tiltak og virkemidler mot 2030» på høring på vegne av Klima- og miljødepartementet. Klimakur 2030 er utarbeidet på oppdrag fra regjeringen og er et samarbeid mellom Miljødirektoratet, Statens Vegvesen, Kystverket, Norges vassdrags- og energidirektorat, Landbruksdirektoratet og Enova.

Den 1196 sider lange rapporten viser hvilke 60 klimatiltak som må gjennomføres for at Norge skal oppnå sine klimamål og blir et viktig faglig underlag når regjeringen senere i år legger fram en stortingsmelding om hvordan Norge skal nå utslippsmålene for 2030.

– For omtrent halvparten av de utredede tiltakene har kommunene et stort handlingsrom og derfor er det viktig at vi utnytter handlingsrommet i våre smartby-prosjekter. Tidspunktet for gjennomføring har mye å si; et innovativt tiltak gjennomført i nær fremtid vil gi en mye større samlet utslippseffekt enn et tiltak gjennomført rett før 2030. Derfor vil det fremover være et stort behov for smarte og innovative løsninger som gir reduserte klimagassutslipp, påpeker af Ekenstam.

Ressurseffektive løsninger

Av konkrete klimatiltak som Smart Innovation Norway allerede har gjennomført gjennom sine smartby-prosjekter, nevner seniorrådgiveren Halden kommunes digitale portal for å redusere matsvinn, Inspiria Charge Court på Grålum i Sarpsborg – verdens smarteste elbillading, samt smarte logistikkløsninger for lastebiler og landstrøm for skip.

– Et fellestrekk til mange av våre smartby-prosjekter er at de fører til mer ressurseffektive løsninger. For eksempel gjennom elektrifisering, delingsløsninger eller gjennom mer optimale prosesser grunnet bedre tilgang på data, forklarer af Ekenstam.

Han utdyper:

– Dette gir som regel mange gode miljøeffekter både der prosjektene gjennomføres og andre plasser, siden for eksempel en delingsløsning på transport kan føre til mindre miljøpåvirkning ved produksjon av kjøretøy.

Innbyggernes behov i sentrum

På samme måte som Klimakur 2030-rapporten, samsvarer også EUs nye digitale strategi i stor grad med hvordan Smart Innovation Norway jobber med smartby-prosjekter.

– Strategien legger til rette for at innbyggernes behov skal stå i sentrum når man tar i bruk ny teknologi og digitale løsninger. Når det gjelder næringsutvikling i den digitale økonomien, setter EUs strategi et spesielt fokus på den rollen oppstartsbedrifter og små- og mellomstore bedrifter kan ta, forteller af Ekenstam.

Strategien utpeker i tillegg digitale teknologier som nøkkelen dersom EU skal bli klimanøytralt innen 2050, et mål som er satt i unionens nye «European Green Deal».

– Retningen EU staker ut i sin digitale strategi er et bevis på at vi i Smart Innovation Norway tenker mye riktig ved utformingen av våre smartby-prosjekter, fastslår af Ekenstam.