Smart Innovation Norways inkubator bytter navn til Venture

I tråd med et voksende og mer omfattende tilbud til oppstartsbedrifter, har Smart Innovation Norway fra og med 1. mars 2021 ikke bare endret navn på sin inkubatoravdeling, men også programmene som tilbys.

– Vi bytter navn til Venture primært fordi vi har utvidet omfanget til forretningsområdet vårt. Tidligere jobbet vi utelukkende med startups i tidlig fase i regi av vårt inkubasjonsprogram og Pangstart. Nå har vi en hel serie med ulike vekstprogrammer tilpasset både startups, scaleups og spinoffs, og vi er i ferd med å etablere et investeringsfond rigget for å gjøre investeringer i ambisiøse teknologigründere som løser globale bærekraftsutfordringer. Virksomheten har rett og slett blitt større både vertikalt og horisontal og derfor føler vi ikke at navnet Inkubator er representativt lenger, forteller Lorenzo Ruscelli, leder for Smart Innovation Venture.

Det er ikke tilfeldig at navnevalget landet på nettopp Venture. Profilendringen er nøye planlagt, både når det gjelder betydning, design og språk.

– Navnet reflekterer at vi ikke kun jobber med tidlig fase-bedrifter, men også med selskaper i skaleringsfasen. Nå er vi også i ferd med å etablere instrumenter for å gjøre investeringer i porteføljeselskapene. Vi har valgt engelsk navn fordi vi ønsker å satse mer internasjonalt og profilere oss som et investeringsmiljø, forklarer Ruscelli.

Vil nå ut til flere

Han røper at Smart Innovation Norways inkubator i 2020 hadde 140 søkere og at flere av dem var utenlandske. Med partnere i både Silicon Valley, Tyskland og England, tror Venture-lederen at det både er viktig og riktig å ha et navn som resonnerer godt med bransjen.

I dag har Smart Innovation Venture over 43 bedrifter i porteføljen, og dette skal økes til over 60 i løpet av året. Venture-medlemskapet baserer seg på en prosess som er designet for å redusere investerings- og gjennomføringsrisiko og øke verdien til selskapene som deltar.

– Vi tilfører gründerne kunder, kapital og kompetanse for å bidra til en raskere og mer effektiv kommersialisering. Dette skjer gjennom tilgang på Smart Innovation Norways unike innovasjonsplattform og økosystem for kommersialisering, samt skreddersydde programmer og rådgivning, påpeker Ruscelli.

Fra Pangstart til Launchpad

Med det overordnede navnebyttet på avdelingen, fra Inkubator & Akselerator til Venture, følger også flere endringer. Programmet som tidligere het Pangstart bytter navn til engelske Launchpad og utvides til en programserie bestående av Launchpad Startup, Launchpad Scaleup, Launchpad Invest og Launchpad International.

– Begrepet beskriver utskytningsrampen som romfergen står på når den blir sendt opp. Resonnementet bak navnet er at vi skal gjøre for gründerne det utskytningsrampen og startmotorene gjør for en romferge, sier Ruscelli. Han utdyper:

– Vi skal hjelpe oppstartsselskapene å bryte med tyngdekraften, det vil si fjerne barrierene som holder dem igjen, få dem ut i atmosfæren og lansere og skalere i markedet med mest mulig suksess.

  • Launchpad Startup handler om den fasen som kalles markedsintroduksjon. Programmet skal hjelpe gründerne med å lansere sitt produkt eller tjeneste i markedet fortest mulig og med mest mulig suksess.
  • Launchpad Scaleup fokuserer på vekst, i form av salg og kapitalinnhenting. Gjennom programmet får gründerne hjelp til å skyte fart på salget og hente inn mer kapital samt bidra til en høyere verdsettelse.
  • Launchpad Invest er et medinvesteringsprogram. Her samles 20 investorer og gjør en syndikatinvestering i selskapene som er en del av Venture-porteføljen. På den ene siden gir dette gründerne tilgang kapital, og på den andre siden hjelper det investorene med å gjøre gode investeringer.
  • Gjennom Launchpad International løftes porteføljeselskapene ut i den store verden.
Opptak og kriterier

De nye Launchpad-programmene som tilbys gjennom Smart Innovation Venture har fått sin egen nettside, launchpad.no, og her kan du også lese mer om hva som tilbys, kriterier for opptak og hvordan du søker.

– Det er ikke slik at du må være en del av Venture-porteføljen fra før for å søke om opptak til Launchpad-programmene. Vi har en uavhengig søknadsprosess for opptak i Venture, men vi kan for eksempel anbefale medlemsselskaper å delta i ett eller flere av programmene ut fra hvilke behov de har. Samtidig fungerer ofte Launchpad Startup som startskuddet for opptak i Venture, forteller Ruscelli.

Han oppfordrer alle teknologibaserte oppstartsselskaper og ambisiøse gründere med et unikt produkt, en skalerbar forretningsmodell og internasjonalt potensial – og som sikter mot å løse globale bærekraftsutfordringer – til å ta kontakt.