Smart Innovation Norway inngår partnerskap med ledende advokatfirma

Inngår partnerskap med ett av Norges ledende advokatfirmaer:

– Samarbeidet med SANDS gir våre inkubatorbedrifter tilgang på en ettertraktet tjeneste

Smart Innovation Norways inkubator har fått med advokatfirmaet SANDS på laget. Det betyr at selskapets partnere og inkubatormedlemmer får juridisk bistand i ryggen – fra øverste hylle.

SANDS er et fullservice forretningsadvokatfirma med kontorer i Oslo, Trondheim, Bergen, Stavanger, Ålesund, Tromsø og Tønsberg. Selskapet er anerkjent av ledende ratingbyråer som ett av Norges fremste advokatfirmaer. Nå har SANDS inngått samarbeid med Smart Innovation Norway.

– Det er veldig bra for selskapet å få en profesjonell aktør som SANDS som partner innen forretningsjus. Vi er et selskap som driver med forskning og innovasjon. Vi har to klynger, en inkubator, en forskningsavdeling og en avdeling for smarte byer og samfunn. Mange av prosjektene vi kjører, og selskapene vi jobber med, vil på et tidspunkt få et behov for å trekke inn juridisk kompetanse, sier Lorenzo Ruscelli. Leder for Inkubator & IT hos Smart Innovation Norway. Han legger til:

– Vi endte opp med SANDS fordi de har god og lang erfaring med å jobbe med innovasjonsaktører som Smart Innovation Norway, blant annet VIS i Bergen og Startup Lab i Oslo. De fikk veldig gode skussmål.

Klar strategi

Stig Nordal i SANDS forteller at advokatfirmaet over flere år har hatt en tydelig strategi om å inngå samarbeid med inkubatorer innenfor teknologisektoren, nettopp fordi det i tidlig fase-markedet fantes lite advokater fra før.

– Vi har gjennom vår Teknologi- og innovasjonsgruppe etter hvert opparbeidet oss unik kompetanse, og blir foretrukket av miljøene. Den overordnede visjonen er at vi skal bidra til å bringe frem nye, norske selskaper og næringer. Vi ønsker å være med på det løpet og være en del av økosystemet som omfatter klynger, inkubatorer, kapital, rådgivere og akademia, forteller Nordal.

Stig Nordal i SAND

Han har i tillegg til jussen en masterutdannelse fra BI innen innovasjon, kommersialisering og entreprenørskap og har bodd to år i Silicon Valley. Han er overbevist om at klyngevirksomhet er nøkkelen til ny næringsutvikling.

– Økosystemet som er skapt i Silicon Valley er sømløst, det fungerer. Alle har funnet sin plass, alle ser at de kan bidra og alle ser at de får verdi. Jeg reiste dit for å lære og ytterligere forstå hvordan vi kan bidra med vår juridiske kompetanse inn i et slikt økosystem, forklarer juristen.

Nordal påpeker at man ikke har kommet like langt i Norge, men han tror inkubatormiljøene vil komme dit først. Derfor er det en klar plan bak alt selskapet gjør, inkludert valget om å samarbeide med Smart Innovation Norway.

– Vi har kjent til Smart Innovation Norway en stund. Da vi fikk muligheten til å samarbeide med dem, synes vi det var kjempespennende. Utviklingen har vært svært positiv og vi gleder oss til å gå inn i samarbeidet.

Sparringspartner for inkubatorbedriftene

Det nye partnerskapet bidrar til at Smart Innovation Norway kan nærme seg Ruscellis ambisiøse visjon for inkubatoren, nemlig å bygge Norges svar på Silicon Valley.

– Vi har kommet langt, men vi har en jobb å gjøre når det gjelder å strukturere økosystemet. Det er det vi forsøker å gjøre her, knytte til oss aktører som er interesserte i å bygge et bedre økosystem enn hva vi har i dag. Da er det viktig å sette sammen et team med komplementær kompetanse, og jeg opplever at SANDS og Smart Innovation Norway utfyller hverandre veldig godt, kommenterer Ruscelli.

For Smart Innovation Norways inkubatorbedrifter betyr partnerskapet med Teknologi- og innovasjonsgruppen i SANDS blant annet at de får tilgang på advokatfirmaets tjenestetilbud til en rabattert pris. I tillegg slipper oppstartsbedriftene å lete etter juridisk bistand på egenhånd, men får her en aktør som kan være en sparringspartner innen forretningsjus – med lav terskel for å ta kontakt.

– Vi bringer med oss en «pay it forward»-tenkning inn i økosystemet, og det har sammenheng med at vi ønsker å finne de riktige samarbeidspartnerne. Smart Innovation Norway er en av aktørene vi har veldig tro på, og da kan vi definitivt by på oss selv, sier Nordal.

Tilgjengelig på gitte tidspunkter

Blant annet skal SANDS holde et webinar som omhandler investeringsprosessen i løpet av våren. I tillegg planlegger firmaet å stille seg tilgjengelig for inkubatorbedriftene på forhåndsavtalte tidspunkter én dag i måneden.

– Da kan de nå oss for eksempel via Teams og ha en diskusjon med oss om juridiske problemstillinger, hvor de innledende samtalene er pro bono (gratis). Det er veldig viktig at terskelen er så lav som mulig, for selskaper i startfasen har et enormt juridisk behov som de kanskje ikke helt forstår selv, påpeker Nordal.

Han nevner grunnlag for eierstruktur, grunnlag for avtalen mellom gründerne og grunnlag for avtalen med leverandører og kunder som sentrale juridiske problemstillinger.

– Kundekontrakten skal for eksempel stemme med forretningsmodellen, og vice versa. Det er så viktig for en vellykket prosess og «launch» av selskapet at det juridiske grunnlaget er på plass.

Ruscelli og Nordal oppfordrer alle inkubatormedlemmer til å ta kontakt dersom de har juridiske behov og ønsker å vite mer om tjenestetilbudet til SANDS.

Kontakt Lorenzo Ruscelli

Kontakt Stig Nordal