Smart Innovation Norway har vunnet sitt tolvte EU-prosjekt

Denne uka kom nyheten om at Smart Innovation Norways Horisont 2020-søknad SENDER, som ble levert til EU-kommisjonen i januar, har blitt godkjent. Det betyr at selskapet får nærmere 11 millioner kroner over fire år for å koordinere prosjektet.

– Dette siste godkjente EU-prosjektet, kalt SENDER, er det tolvte i vår korte historie. Det representerer en bekreftelse på at selskapets arbeid, og særlig avdelingen for forskning og innovasjon, settes pris på og er verdifullt for Europa. Prosjektene baserer seg alltid på samarbeidet mellom internasjonale partnere, og suksessen vi oppnår i den europeiske arenaen bekrefter at tilliten våre partnere gir oss er vel fortjent, kommenterer leder for Forskning & Innovasjon hos Smart Innovation Norway, Dieter Hirdes.

Joseph Negreira.

SENDER er et innovasjonsprosjekt og inngår i Horisont 2020-programmet, som er EUs største forsknings- og innovsjonsprogram noensinne. Prosjektet mottar totalt cirka 70 millioner kroner (6 millioner euro) i finansiering fra EU.

– SENDER skal utvikle neste generasjons energitjenester for etterspørselsrespons, hjemmeautomasjon og sikkerhet. Det plasserer konsumentene i hjertet av energimarkedet ved å engasjere dem i en samskapingsprosess med andre aktører fra energibransjen, forteller Joseph Negreira, prosjektkoordinator for SENDER og internasjonal prosjektleder hos Smart Innovation Norway.

Konsumenter og nettoperatører i sentrum

Ideen bak prosjektet har oppstått som følge av en kontinuerlig økende distribuert fornybar energiproduksjon. Nettoperatører trenger mer fleksibilitet fra strømnettet for å balansere økningen av ukontrollerbare fornybare energikilder.

– Konsumenter befinner seg i kjernen av energisystemet og er derfor i sentrum for utviklingen av etterspørselsrespons-tjenester. Disse tjenestene forventes å øke effektiviteten og overføringskapasiteten i distribusjonsnettet betraktelig. Det vil tillate bruk av fleksibilitet i distribusjonsnettet, som igjen vil forbedre frekvensstabilitet og flaskehalshåndtering, sier Negreira.

Han forklarer at nettoperatørene er den andre hovedgruppen som vil dra nytte av SENDER. Prosjektresultatene vil øke effektiviteten og overføringskapasiteten i distribusjonsnettet ved å forbedre kvaliteten på lastprognoser og ved å gi tilgang til lastfleksibilitet. Dette vil muliggjøre forbedring av frekvensstabilitet og flaskehalshåndtering, samt øke integreringen av fornybare energikilder.

– I tillegg vil fleksibilitetspotentialet kunne inntektsgenereres gjennom deltakelse i balanserte og regulerte kraftmarkeder, påpeker Negreira.

Seks millioner euro skal gi “impact”

Prosjektet varer i 48 måneder og baserer seg på et konsortium som består av 15 organisasjoner fra syv europeiske land. Smart Innovation Norway er prosjektkoordinator. De to andre norske prosjektpartnerne, NTNU og NXTech, er en del av næringsklyngen NCE Smart Energy Markets som ledes av Smart innovation Norway.

– Ved siden av erfaringen fra å lede forsknings- og innovasjonsprosjekter under ulike EU-rammeprogrammer, evaluerte EU-kommisjonen særlig det tekniske arbeidet og målene sammen med foreslått implementering til å være strålende. De forutså at SENDER vil ha stor innvirkning i Europa. Utnyttelses- og kommunikasjonsplanene ble også ansett som svært gode som del av strategien for å maksimere “impact”, røper Negreira.

Han legger til:

– Den totale finansieringen på seks millioner euro, som er høyere en gjennomsnittet, gjør det mulig for konsortiet å gjennomføre alt forslått arbeid med nødvendige ressurser, for å oppnå de forventede resultatene.

Som prosjektkoordinator for SENDER, får Smart Innovation Norway 1 million euro (cirka 11 millioner norske kroner) i finansiering i løpet av prosjektets fireårsperiode. I tillegg til koordinatorrollen skal selskapet lede arbeidspakken “Business models, exploitation and roadmap”.

– Vår involvering i alle de andre tekniske arbeidspakkene blir også viktig for å overvåke kvaliteten på utviklingen og garantere for kvaliteten på prosjektets utfall, avslutter.

SENDER-prosjektet og dets partnere forventes å starte med det teknsiske arbeidet etter sommeren.

SENDER-prosjektpartnere:

 1. Smart Innovation Norway, Norge
 2. Anonymous Industrial Trading Company of Information and New Technology, Hellas
 3. Centre for Advanced Studies, Research and Development in Sardinia, Italia
 4. Trialog, Frankrike
 5. NXTech, Norge
 6. Norwegian University of Science and Technology, Norge
 7. University of Applied Sciences Upper Austria, Østerrike
 8. Euroquality, Frankrike
 9. Ecoserveis, Spania
 10. Distribution of Electrical Energy of Alginet, Spania
 11. Weizer Energy and Innovation Centre, Østerrike
 12. Technical Research Centre of Finland, Finland
 13. Paragon, Hellas
 14. Austrian Institute of Technologies, Østerrike
 15. QUE technologies, Hellas