– Våre startups tilbyr relevante digitale løsninger som holder «hjulene i gang» under corona-pandemien

Torsdag forrige uke ble det bestemt at «Norge stenges» i et forsøk på å stoppe spredningen av coronaviruset. Unntakstilstanden krever at alle virksomheter tenker nytt og tilpasser seg en annerledes, digital hverdag for å fortsette driften og begrense konsekvensene. 

Det kan inkubatorbedriftene i klyngen hjelpe til med.

– Flere av oppstartsbedriftene våre har som mål å muliggjøre og effektivisere såkalt «remote work». Vi anbefaler alle i vårt nettverk om å ta kontakt med oss dersom de trenger smarte, digitale løsninger i den situasjonen næringslivet og det offentlige i hele verden befinner seg i akkurat nå, sier Lorenzo Ruscelli, leder for Inkubator og IT hos Smart Innovation Norway.

Han legger til at alle bedriftene i Inkubatoren bidrar til digital transformasjon, men trekker frem tre startups som har særlig relevante løsninger i et avstengt Norge hvor digitale møteplasser og plattformer er avgjørende for å opprettholde drift, bidra til at samfunnet går rundt og forhindre store økonomiske konsekvenser. Disse er Jodacare, Product Office og Future Ready.

Hodekamera sikrer rask behandling

– Jodacare er et teknologiselskap som leverer løsninger for samhandling i helse. Vi har produkter som fungerer spesielt godt der pasient trenger hele sitt nettverk av både familien og alle tjenesteytere som for eksempel ansatte i bolig, skole og dagtilbud, i tillegg til terapeuter av ulikt slag, forteller Kristin Håland, Chief Executive Officer (CEO) i Jodacare AS.

Jodacare har i tillegg startet et datterselskap, Jodapro AS, som leverer sikker videosamtale i helse, særlig mellom personer med ulik kompetanse innen helse.

Kristin Håland.

– Første bruk av løsningen vår er i ambulansetjenesten hvor ambulansemedarbeider med et kamera på hodet får kontakt med riktig spesialist på sykehuset for å gi raskere og bedre behandling, forklarer Håland.

Hun understreker at Jodacare og Jodapro kan bidra med nettopp tilgangen til kompetanse mens corona-pandemien herjer og flere og flere sitter i karantene.

– Vi vet at det kommer til å bli flere helsearbeidere som må i karantene, men som har mulighet til tjenesteyting hjemmefra. Ved bruk av vår teknologi og hodekamera kan personer med mindre kompetanse gjøre fysisk arbeid med spesialist som ser nøyaktig det samme som arbeideren, forteller Håland.

Hun trekker frem følgende eksempel: En lungespesialist er i karantene hjemme, og en sykepleier møter pasienter på sykehuset med hodekamera på seg. Lungelegen kan da være med å avgjøre hva som skal skje videre med pasient, selv om legen ikke fysisk er tilstede.

– Ved å bruke et hodekamera kan sykepleier ha hendene rene og frie til å gjøre andre ting samtidig som hun har med seg legen, påpeker hun.

Jodacare har per i dag et lager med cirka 100 hodekameraer med kort leveringstid og software som fungerer sikkert og godt.

– Dersom noen har behov for vår hjelp og løsning i løpet av denne spesielle perioden, kan vi tilby et støt-, støv- og vanntett hodekamera, som kan rengjøres med sprit og hydroperoxid, med tilhørende software, sier Håland.

Digital plattform for innovasjon og vekst

Oppstartsselskapet Product Office tilbyr på sin side en digital samarbeidsplattform for innovasjon og vekst.

– Vi utvikler en plattform av prosesser, metoder og verktøy som hjelper selskaper med å lede innovasjon og ivareta vekst fra en enkel idé til hele porteføljer. Verktøyet hjelper selskaper til å få ideer raskere i markedet, til lavere kostnad og med høyere produktkvalitet, sier Geir Westgaard, CEO i Product Office AS.

Geir Westgaard.

Bakgrunnen for at gründeren startet selskapet var et sterkt ønske om å øke virksomheters mulighet for samarbeid og samhandling på tvers av fagområder.

– Vi vet at 72 prosent av alle produkter og tjenester som lanseres ikke lever opp til forventningene, og at 80 prosent av alle små og mellomstore bedrifter i Norge ikke har vekst, men bør. Samarbeid på kryss av fagdisipliner er en av nøkkelfaktorene for suksess, og disse sitter gjerne spredt rundt omkring. Den digitale samarbeidsplattformen bryter ned siloer og øker produktivt arbeid, påpeker Westgaard.

Selskapets løsning er relevant i et samfunn preget av karantene enkelt og greit fordi all jobben som må gjøres, kan skje i den digitale samarbeidsplattformen.

– Brukere trenger kun tilgang til internett. Vi er i dag i en fase hvor vi piloterer løsningen før lansering og vi ønsker å komme i kontakt med flere brukere til prøvetesting, forteller Product Office-grunnleggeren.

Avatar håndterer opplæring

Future Ready er et oppstartsselskap innen teleteknologi som skal gjøre det enklere og mer effektivt å utvikle medarbeidere innen salg og kundeservice ved hjelp av en såkalt avatar – en elektronisk representasjon av en person eller idé.

– Vi ser at mange organisasjoner sliter med høyt gjennomtrekk og manglende salg og vi løser dette problemet med en avatar. Denne vil gjøre det enklere å drive med opplæring av medarbeidere innen salg og kundeservice, hvor som helst og når som helst. I dag er det vanlig å leie inn en konsulent eller at en leder står for opplæringen. I disse tider, hvor vi skal unngå å være for mange mennesker samlet, vil vår løsning være til stor hjelp, sier Alexander Barry, Chief Commercial Officer (CCO) i Future Ready.

Future Ready ble grunnlagt etter at daglig leder Lars Andreas Kolflaath selv opplevde hvordan det er å bli kastet inn i en rolle uten opplæring.

– I sin første dag på jobben som headhunter fikk han en klapp på skulderen før han måtte i gang med å selge. Lars lykkes, men for mange bærer det ut døren etter kort tid. Det er bortkastede ressurser og ikke særlig effektivt for organisasjoner. Hvert eneste år er det mange unge mennesker som ikke lykkes med salg. Det er ikke fordi de ikke kan selge, men fordi de ikke får god nok opplæring, understreker Barry.

Future Readys avatarløsning er foreløpig ikke klar for markedet, men selskapet er i gang med en betaversjon. Nylig sikret de seg Phonero som pilotkunde og har pågående diskusjoner og dialoger med potensielle nye kunder.