Samarbeid på tvers av kommuner skal skape bedre prestasjonskultur: – Dette er unikt i norsk offentlig sammenheng.

Denne uken holdt Olympiatoppens Prestasjonsklynge workshop for lederne i Sarpsborg og Halden kommune hos Smart Innovation Norway – som en del av deres unike samarbeidsprosjekt «Intelligent Digital Offentlig Forvaltning».

– Det handler om at vi er utfordret i offentlig sektor når det gjelder å finne nye måter å gjøre ting på; digitalisere, innovere og bruke hensiktsmessig teknologi inn i tjenestene våre. Olympiatoppen har mye spennende å bidra med, deriblant erfaringsgrunnlaget de har i forhold til hva som skal til for å øke prestasjon og leveranse. Tverrfaglig samarbeid, definere mål, retning og kanalisere energi er noen sentrale temaer, forteller Øyvind A. Grandahl, leder for kommunikasjon, IT og digitalisering i Halden kommune.

«Olympiatoppen for kommuner»

Prosjektet «Intelligent Digital Offentlig Forvaltning» ble formelt sparket i gang i mai 2019 med første samling. Ukens samling var den tredje av totalt fire samlinger for de to kommunenes ledere. Hensikten er å skape en tydeligere kultur for prestasjon, samarbeid og utvikling i kommunene, eller «Olympiatoppen for kommuner».

– Med det mener vi at vi forsøker å lære av hvordan Olympiatoppen taklet motgangen da de lå med brukket rygg etter to dårlige OL i 1984. Det er litt der vi står nå; vi ser at det knirker og knaker i offentlig sektor, sier Ole Gabrielsen, direktør for teknologi og endring i Sarpsborg kommune. Han legger til:

– Vi har gode prosjekter i gang i begge kommuner som ennå ikke har tatt av, men de er helt riktig satset. Når det først smeller, kommer det til å ta av. Olympiatoppen så den interne utviklingen nokså raskt, mens resultatene lot vente på seg. Vi ser det samme i våre kommuner. Det tar litt tid og vi må tåle og våge å stå i det.

Bygger arena for å prestere

«Intelligent Digital Offentlig Forvaltning» er et såkalt Scene 2-prosjekt sammen med Olympiatoppens Prestasjonsklynge. Det vil si at Smart Innovation Norway, som er eksklusiv partner i prestasjonsklyngen, kjører en utviklingsprosess knyttet til prestasjonskultur sammen med sine partnere Halden og Sarpsborg kommune. Olympiatoppens Prestasjonsklynge er med for å forsterke og gi stimuli til prosessen.

– Det som har vært kjernen i samlingene er å lære to ledergrupper å jobbe på en «prestasjonskultur-måte». Det handler om hvordan du reflekterer, hvordan du henter stimuli, hvordan man backer opp, skaper trygghet og tillit. Det er derfor Olympiatoppens Prestasjonsklynge har vært med på samlingene; for å hjelpe oss med å bygge riktig kultur rundt prestasjon. Hele poenget er at vi skal ta med dette tilbake til vår organisasjon og gjøre det i praksis, understreker Gabrielsen.

Jarle Aambø (bildet), tidligere toppidrettssjef og nåværende leder for Olympiatoppens Prestasjonsklynge, var tilstede og bidro med sin kunnskap under kommunenes samling hos Smart Innovation Norway.

– Tanken og visjonen bak Olympiatoppens Prestasjonsklynge er å utvikle norsk, verdibasert prestasjonskultur. Vi tror det finnes et stort potensial og de fleste sier at kultur er viktig i organisasjoner og virksomheter. Det vi gjør, er å finne de gode verdiene og bygge en kultur rundt disse, slik at de som har evnene og motivasjonen til å skape noe ekstraordinært kan gjøre det, forteller han.

Aldri blitt gjort før

Kommunene ønsker helt konkret at samlingene og utviklingsprosessen skal føre til at ledere og ansatte snakker sammen på tvers internt i og mellom kommuner, og med eksterne aktører – som igjen skal føre til raskere løsning og gjennomføring, samt bedre tjenester for innbyggerne.

– Det skal resultere i at vi drar i gang konkrete prosjekter og tiltak. Ambisjonen er å få ulike miljøer til å møtes og få dem til å prioritere utvikling i en tøff hverdag. Nå har vi klart å få to ledergrupper til å møtes i snart et år. Det er ganske unikt. Jeg tror ikke to forskjellige kommuner har møttes så strukturert og seriøst over tid for å diskutere drift og utvikling sammen før, uten at de skal slås sammen, sier Gabrielsen.

Han bemerker at dette er vanlig praksis i næringslivet, men at man i det offentlige fortsatt har betydelige siloutfordringer.

– Her har vi tenkt motsatt. Vi skal bryte opp kommunegrensene, ikke tenke silo, blande folk, invitere næringsliv, akademia og andre eksterne hvor vi utfordres til å tenke nytt og annerledes. Vi tror det er smart å dele erfaringer og løsninger, og å stå i utfordringene sammen, avslutter Gabrielsen.

Om Olympiatoppens Prestasjonsklynge

  • Olympiatoppen har sammen med Den Norske Opera & Ballett, sterke næringsmiljøer og representanter fra forskning, etablert et fellesskap i en prestasjonsklynge.
  • Medlemmene er Olympiatoppen, Den Norske Opera & Ballett, NRK, Talent Norge, Akershus fylkeskommune, Smart Innovation Norway og Snøhetta.
  • Målet med å etablere et nettverk er å reflektere over hva som ligger i vår prestasjonskultur, stimulere mennesker ved å dele kunnskap og løfte frem kjente og ukjente prestasjoner.
  • Samarbeidet skal utvikle prestasjonskulturen hos Olympiatoppen og klyngedeltagere, og gjennom dette påvirke prestasjonstenkningen i det norske samfunnet.
  • Olympiatoppen har valgt å organisere arbeidet i prestasjonsklyngen som et prosjekt. Olympiatoppen er prosjektets hovedeier og utvikler.

Kilde: prestasjonskultur.no