Populært kurs i digital innovasjon videreføres

– Føler meg sikrere på hva digital innovasjon er, og at jeg kan bidra med mye mer enn tidligere

I løpet av våren 2021 har Smart Innovation Norway i samarbeid med Kunnskapsbyen Lillestrøm, Digital Norway og Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO) kjørt et etter- og videreutdanningsløp for sine klyngepartnere.

– Etter- og videreutdanning innen IT og ledelse skal gi ledere, beslutningstakere og ansatte forskningsbasert kunnskap og innsikt som de kan bruke i egen organisasjon eller for å bygge på eksisterende utdanning for å bli mer attraktive i arbeidslivet, forteller Katja Maria Hydle, førsteamanuensis ved Institutt for Informatikk ved UiO og ansvarlig for kurset «Digital innovasjon».

Kurset, som har til hensikt å svare på spørsmålet «Hvordan kan din virksomhet drive og tilrettelegge for innovasjonsprosesser av nye digitale tjenester og produkter?», ble tilbudt gratis til klyngemedlemmer i Cluster for Applied AI og NCE Smart Energy Markets før sommeren og var fulltegnet.


– Etter endt kurs bør deltakerne ha en god forståelse for digitale innovasjonsprosesser, ressurser og resultater, og hvordan dette kan påvirke egen og andre virksomheter i både offentlig og privat sektor, sier Hydle.

Jørgen Lundberg fra IFE Invest
Kunnskap og nettverk

Blant deltakerne på kurset var Jørgen Lundberg fra IFE Invest. Han jobber med kommersialisering av forskning fra Institutt for energiteknikk (IFE), og syns derfor det var relevant med tanke på både faglig påfyll og nettverksbygging.

– Tilgang til slike kurs er veldig viktig, spesielt for å møte andre med lignende problemstillinger. Det viktigste jeg tar med meg er kunnskapen om hvordan «organisere i økosystem» ved digital innovasjon, samt «tjenestefisering som forretningsmodellinnovasjon», kommenterer Lundberg (bildet).

En annen deltaker på kurset var Advije Kajtazi fra Halden kommune. Hun føler at dagens samfunn krever at man har mer kompetanse innen digital innovasjon og digitalisering.

– Dette kurset har vært lærerikt for meg siden jeg ikke hatt mye kunnskap innen emnet. Nå føler jeg meg sikrere på hva digital innovasjon er, og jeg føler at jeg kan bidra med mye mer enn tidligere. I jobben min deltar jeg i flere i digitaliseringsprosjekter, så jo mer kunnskap jeg får, jo bedre er det for alle parter, sier Kajtazi.

Hun legger til at hun er svært fornøyd med både opplegg og foreleser, og at hun nå har utviklet stor interesse for emnet.

Livslang læring for alle

Etter vel gjennomført kurs, er det nå bestemt at etter- og videreutdanningen innen digital innovasjon skal videreføres. I år ble kurset finansiert av Kompetanse Norge og var derfor gratis for deltakerne, mens kommende kurs vil måtte finansieres av deltakerne selv.

Annita Fjuk, prosjektansvarlig for etter- og videreutdanning hos Digital Norway.

– Livslang læring gjennom etter- og videreutdanning er en nasjonal strategisk ambisjon, og viktigere enn noen gang i et dynamisk næringsliv i endring. Utvikling, pilotering og evaluering av ulike videreutdanningstilbud er en forutsetning for å operasjonalisere denne ambisjonen. Vi må bli enda bedre på reell samskaping i denne type prosjekter, slik at vi er sikre på at tilbudene treffer et nåværende og fremtidig behov i næringslivet, sier Annita Fjuk (bildet), prosjektansvarlig for etter- og videreutdanning hos Digital Norway.

– Når det gjelder digital innovasjon er mulighetene og konsekvensene så gjennomgripende på alt fra små virksomhetsprosesser til store samfunnsendringer som påvirker alle uavhengig av roller eller alder, som gjør at det er viktig å kunne tilby videreutdanning, påpeker foreleser Hydle.

Fjuk forteller at ønskede effekter av gjennomført kurs i digital innovasjon er at deltakernes nye kompetanse kan anvendes og integreres i omstillings- og innovasjonsaktiviteter i egen virksomhet eller arbeidspraksis.

– Dette er en forutsetning for å lykkes i en fremtidig datadrevet og digital økonomi, avslutter hun.