– Plattformøkonomi åpner for å bruke egne ressurser til å levere nye produkter

Hastigheten på den digitale utviklingen sørger for at stadig nye forretningsideer knyttet til plattformløsninger realiseres, og tilfører noe nytt i markedet.

– Det finnes mange gyldige definisjoner på plattformøkonomi, men for meg er plattformøkonomi verdiskaping gjennom digitale applikasjoner (plattformer) som fasiliterer ulike former av transaksjoner mellom ulike aktører i et økosystem, forteller Salvador Baille, daglig leder i Intelis, et rådgivningsfirma innen innovasjon, teknologiledelse og forretningsutvikling.

Salvador Baille.

Han legger til:

– Disse transaksjonene kan være «Business to Business» (B2B), som Amazon Business, «Business to Customer» (B2C), som Apple AppStore, eller «Customer to Customer» (C2C), som Über.

Kunnskap er avgjørende

Baille forklarer at forretningsmodellen vanligvis er basert på én av to fremgangsmåter: Enten tar eieren av plattformen en «cut» fra en av partene i transaksjonen, som gjerne kalles markedsplassmodellen, eller fra begge parter i transaksjonen, som kan kalles dobbeltsidig forretningsmodell.

Kunnskap om plattformøkonomi og digitale plattformer er svært verdifullt for både store og små bedrifter i dagens næringslivslandskap, ifølge Baille.

– Det er viktig fordi det åpner en mulighet for å bruke egne ressurser og kompetanse til å levere nye produkter og tjenester uten å eie disse selv og dermed øke omsetningen, påpeker han.

Takket være den digitale utviklingen, åpner det seg nærmest endeløse muligheter innen plattformøkonomien.

– Disse plattformene er digitale i sin natur og koblingen av partene i transaksjonen via internett gjør det mulig for forretningsmodellen å skalere raskt og globalt, i prinsipp uten fysiske begrensinger, forteller Baille.

Studietur til Mantro i Tyskland

I juni arrangerer Smart Innovation Norway studietur for medlemmer i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets til klyngepartner Mantro i Tyskland. Her står plattformøkonomi og digitale plattformer i sentrum, med Baille som ekspert.

– Det blir stadig mer tydelig at dette er begreper som vil være svært viktige for fremtidens forretningsmodeller, og det er viktig å vurdere hva slags relevans de vil ha for eget selskap, forteller Marianne Bjerkman, prosjektkoordinator i Smart Innovation Norway.

Mantro er et innovativt selskap med røtter i softwarebransjen, som har sin ekspertise innen å utvikle, bygge og investere i selskaper. De tilbyr et skreddersydd konsept for norske klynger, som hjelper selskaper til å forstå den metodiske tilnærmingen til å danne spin-offs ved hjelp av samarbeid.

– Dette kan være en svært gunstig tilnærming når etablerte bedrifters forretningsidéer skal realiseres, spesielt for teknologibaserte konsepter. Innovasjon Norge understreker at det er et økende behov for slike virkemidler ved innovasjon i sin strategiplan for innovasjon og innovasjonspolitisk debatt. Utfordringen er imidlertid at dette er et fenomen som er lite omtalt og forsket på i norsk kontekst, sier Bjerkman og fortsetter:

– Vi er glade for at vi nå, gjennom Mantro, kan tilby våre klyngemedlemmer unik opplæring og veiledning innen dette feltet!

Unik mulighet for klyngemedlemmer

Hun understreker at studieturen representerer unik mulighet for klyngemedlemmer til å oppdatere seg på hyperaktuelle temaer, som er helt sentrale for hvordan norske selskaper vil arbeide med innovasjon i fremtiden.

– Turen legger opp til helt konkrete «takeaways», og det vil være muligheter for å etablere konkrete prosjekter med andre partnere. Man vil også bli gitt verktøy for å vurdere hva slags posisjon man bør ta i forhold til digitale plattformer, og å vurdere hva slags forretningsmuligheter som ligger i dette for det enkelte selskap, forteller Bjerkman – som oppfordrer alle klyngepartnere til å melde seg på studieturen.