Partnere i Cluster for Applied AI får støtte til språkteknologi-prosjekt

Sammen med Høgskulen i Volda, skal klyngemedlemmene Høgskolen i Østfold, Halden kommune og Hypatia Learning bruke kunstig intelligens til å utvikle digital teknologi som kan analysere elevers tekster og gi tilbakemeldinger tilpasset hver elev.

Erlend Øverby.

Prosjektet har fått navnet «Artificial Intelligence (AI) for Assessment for Learning (AfL) to Improve Learning and Teaching in 21st Century» (AI4AfL) og er tildelt midler fra Norges Forskningsråd gjennom programmet «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv».

Målet er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet eller næringslivet trenger for å løse viktige samfunnsutfordringer.

– Ved bruk av kunstig intelligens skal vi utvikle digital teknologi som kan analysere elevers tekster og gi tilbakemeldinger tilpasset hver enkelt elev, basert på meningsinnholdet i det de skriver, forteller Erlend Øverby, gründer og daglig leder i oppstartsselskapet Hypatia Learning.

Elever skal lære å lære

Han forklarer at slike tilbakemeldinger skal være til hjelp for både elever og lærere i prosessorientert skriving og «Vurdering for Læring»-arbeid – noe som har vært et satsingsområde i norske skoler siden 2010.

«Vurdering for Læring» er en tids- og ressurskrevende prosess og teknologien som skal utvikles og prøves ut i prosjektet skal avlaste lærere og gjøre det lettere å bruke denne metoden i undervisningen.

Irina Engeness.

– Vi tror at ved å engasjere med tilbakemeldinger som kunstig intelligens kan tilby, skal elever utvikle forståelse for hvordan de kan skrive en tekst av høy kvalitet gjennom flere utkast – noe som kan betegnes som å lære å lære. Dette er en viktig evne for lærende i det 21. århundre, påpeker professor Irina Engeness ved Høgskolen i Østfold.

Tverrfaglig samarbeid

AI4AfL er et tverrfaglig prosjekt hvor forskere fra pedagogikk, informasjonsteknologi og Hypatia Learning skal bidra for å nå prosjektets mål.

– Vi vil også ha med to doktorgradsstipendiater fra både Fakultet for informasjonsteknologi, økonomi og ingeniørfag og Fakultet for lærerutdanninger og språk. Sammen skal alle prosjektets aktører jobbe for å skape ny kunnskap om hvordan kunstig intelligens kan forbedre pedagogisk praksis, undervisning og læring i norske klasserom, forteller Øverby.

Prosjektet skal utvikle innovativ teknologi som ikke finnes på det skandinaviske markedet fra før. Forskningen utføres av Høgskolen i Østfold og Høgskulen i Volda, utviklingen av prototyper og kunstig intelligent teknologi utføres av Hypatia Learning og løsningen vil fortløpende bli testet ut ved ungdomsskolene i Halden. Oppsummert er det et tverrfaglig samarbeidsprosjekt mellom forskningsmiljøer, offentlig sektor og det private næringsliv.

Språkteknologi er ett av flere viktige satsningsområder for Høgskolen i Østfold.

Tetter gap mellom teknologi og brukere

– Hypatia Learning er en EdTech-bedrift som utvikler digitale verktøy for bedre læring. Høgskolen i Østfold har «Det digitale samfunn» og språkteknologi som viktige satsingsområder. Prosjektet ligger i skjæringspunktet mellom de to satsingsområdene. I tillegg svarer prosjektet på samfunnsutfordringer – et sterkt behov for å forbedre læring og undervisningspraksis i skolen og vurdering for læring. Sammen kan vi utfylle hverandre, tror Øverby.

Han forteller at det langsiktige målet for prosjektet er å etablere et godt samarbeid mellom forskningsmiljøene, samfunnsaktører og skoler.

– Et slikt samarbeid er helt avgjørende for å utvikle digital teknologi som støtter pedagogisk praksis. Vi ønsker å minimere gapet mellom læringsteknologi-utviklere og lærere og elever som er brukere av digital teknologi, sier gründeren.