Nesten 200 deltakere fulgte kickoff for My Digital City

Fredag formiddag lanserte samarbeidspartnerne i My Digital City den nye storsatsingen under et digitalt kickoff med nesten 200 deltakere – og stort engasjement fra publikum.

My Digital City er en felles satsning mellom Institutt for Energiteknikk (IFE), Smart Innovation Norway, Høgskolen i Østfold, Halden kommune, eSmart Systems og Halden Næringsutvikling.

Programmet skal bidra til å løse utfordringer som å nå målet om et nullutslippssamfunn, hjelpe befolkningen med å tilpasse seg klimaendringene, ivareta demokratiet, skape nye arbeidsplasser og ivareta en aldrende befolkning – med digitalisering av samfunnet som et viktig virkemiddel.

Ingeborg Laukvik.

– Dagens kickoff viser at det er stor nysgjerrighet rundt initiativet My Digital City. Det var gledelig å se at det var så mange som var med, og gøy at også så mange utenfor Halden deltok. Det var utrolig mange gode spørsmål som gikk rett i kjernen av det vi har tenkt på. Nå går startskuddet for et program som tar tak i problemstillinger folk bryr seg om, kommenterer Ingeborg Laukvik (bildet), leder i Halden Næringsutvikling.

Tre strategiske mål

Hun var blant talerne som presenterte under arrangementet, sammen med representanter fra Smart Innovation Norway, IFE, Høgskolen i Østfold, Halden kommune, NHO, DigitalNorway, AirMont og Hypatia Learning.

Samlet ga aktørene en grundig introduksjon til My Digital City og hva programmet skal være, belyst fra kommunen og innbyggernes side, samt fra næringslivet, akademia og forskningsmiljøenes side.

– Vi har satt oss tre strategiske mål. Det handler om å få til nye, gode innbyggertjenester og involvere innbyggerne i prosjektene, det handler om å utvikle den digitale bærebjelken som gjør at vi kan utnytte teknologien og det handler om å tiltrekke næringsutvikling til Halden, slik at vi kan skape flere jobber, men også tiltrekke kompetanse og tilflyttere. Vi må få på plass et sett indikatorer som kan måle om vi er på vei, om vi får til innbyggerinvolvering, om vi får redusert miljøfotavtrykket. Vi trenger å jobbe strategisk mot disse målene, sier Petter Kvalvik, programansvarlig for My Digital City.

Stort engasjement fra deltakerne

De to viktigste nøkkelordene for alle aktiviteter og prosjekter som skal gjennomføres i My Digital City-porteføljen er nettopp innbyggerinvolvering og bærekraft, og det kom inn flere interessante spørsmål fra publikum underveis som ble besvart av panelet på direkten.

Petter Kvalvik.

– Vi fikk diskutert flere sentrale problemstillinger. Det deltakerne spør om danner grunnlag for innovasjons- og forskningsspørsmål, knyttet til for eksempel bærekraft og universell utforming for å sikre at vi får med alle innbyggerne, forteller Kvalvik (bildet).

Fremover vil det blant annet bli avholdt flere workshops, hvor partnerne i My Digital City ønsker å komme tettere på både innbyggerne og bedriftene i Halden.

– Det er allerede flere som har tatt kontakt med oss i etterkant av arrangementet og sagt at de ønsker å være med på dette. Om flere er interessert, oppfordrer vi til å ta kontakt, avslutter Laukvik.

Se introduksjonsvideoen til My Digital City:

Se hele det digitale kickoffet i opptak: