NCE Smart Energy Markets høster ros i evalueringsrapport

– Klyngen har bidratt til å skape et norgesledende kompetansemiljø innenfor vårt felt

Eli Haugerud, Smart Innovation Norway
I en rapport bestilt av Innovasjon Norge som ble offentliggjort rett før jul, kommer det frem at medlemmene i næringsklyngen NCE Smart Energy Markets både er fornøyde med og stolte av sitt medlemskap.

– Innovasjon Norge har bestilt en sluttevaluering fra Menon for å vurdere den effekten klyngearbeidet har hatt og hvor klyngen står i dag, samt hva den bidrar med og hvordan medlemmene opplever å være en del av klyngen, forteller Eli Haugerud, leder for NCE Smart Energy Markets hos Smart Innovation Norway.

Rapporten er laget i forbindelse med at næringsklyngen har gått ut av Innovasjon Norges tiårige klyngeprogram og er basert på analyser, rapporteringer, medlemsundersøkelse og dybdeintervjuer både med medlemmer og klyngeadministrasjon. Konklusjonen er svært positiv.

– Det er gledelig lesning! Undersøkelsen viser at NCE Smart Energy Markets er en klynge med et godt utviklet potensial, stort marked og fornøyde medlemmer. Resultatene tilsier at klyngen er et viktig verktøy for å drive innovasjon samt potensielle synergier gjennom arbeidet i klyngen. Medlemmene oppgir særlig tilgang til møteplasser og samarbeidspartnere som motivasjon for å delta i klyngen, sier Haugerud.

Mer fornøyde medlemmer

Hun er spesielt fornøyd med at klyngedeltakerne opplever at deres forventninger til klyngen har blitt innfridd og at man ser en stor utvikling i klyngens aktivitet og arbeid siden de foregående evalueringene i 2013 og 2016.

Eli Haugerud, Smart Innovation Norway

– Klyngen har bidratt til å skape et norgesledende kompetansemiljø innenfor vårt felt, og har vært en viktig del i å videreutvikle et tettere samarbeid mellom teknologiselskaper og FoUI-institusjoner. I forlengelsen av dette har klyngeprosjektet bidratt til det regionale innovasjonsøkosystemet, gjennom blant annet tett kontakt med inkubatorer, innovasjonsselskaper og andre klynger, påpeker klyngelederen (bildet). Hun legger til:

– Også den regionale effekten klyngen har er gledelig å se. Særlig tilbakemeldinger som «Vi vurderer at klyngens ambisjonsnivå for innovasjons- og kompetanseaktiviteter er på et nasjonalt høyt nivå» gir oss et ekstra boost til å fortsette arbeidet.

Viktig bidragsyter i Norge

Haugerud opplever evalueringen som en viktig anerkjennelse av den jobben som har vært lagt ned, og særlig utviklingen, de siste årene.

– Det gir et godt grunnlag for å ta nye steg på vegne av klyngen og våre medlemmer. Det er mange utfordringer som nasjonen Norge skal løse ved hjelp av smarte energiløsninger, og her kan klyngen og våre medlemmer være aktive bidragsytere, understreker hun.

NCE Smart Energy Markets er i øyeblikket midt i en strategiprosess og resultatene fra rapporten skal tas med inn i den. Blant annet blir punktene som omhandler hva klyngen kan forbedre og jobbe videre med sentrale.

– Det bemerkes i rapporten at vi kan ta en enda større nasjonal og internasjonal rolle, så det vil være naturlig å se på hvordan vi jobber videre med å posisjonere oss der. Selv om rapporten gir oss gode tilbakemeldinger på hvor klyngen står i dag, vil det alltid være nye utfordringer vi tar tak i. Det å skape et mest mulig relevant tilbud til våre medlemmer og skape de gode innovasjonsprosjektene vil være viktig for også i fremtiden å ha en aktiv og innovativ klynge, avslutter Haugerud.

Om NCE Smart Energy Markets

  • NCE Smart Energy Markets er en næringsklynge som ledes av forsknings- og innovasjonsbedriften Smart Innovation Norway.
  • I 2009 fikk næringsklyngen status som et Norwegian Centre of Expertise (NCE). I Norge er det totalt 14 næringsklynger som er kvalifisert for NCE-programmet, som eies av Norges forskningsråd, SIVA og Innovasjon Norge.
  • Klyngen startet opprinnelig som en bransjeklynge sentrert rundt energihandel, men har senere blitt utvidet til å inkludere smart energi, Big Data og real time analytics, samt smarte byer og samfunn. I den senere perioden har klynget hatt et større fokus på den økende digitaliseringen.
  • I 2019 ble klyngen gullsertifisert av European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA).
  • I 2020 ble NCE Smart Energy Markets godkjent som en moden klynge av Innovasjon Norge.
  • Næringsklyngen har i dag over 70 medlemmer bestående av private bedrifter, akademia og offentlige aktører.
  • NCE Smart Energy Markets fungerer som en sterk innovasjonsmotor fordi klyngen effektiviserer offentlig sektor, skaper næringsutvikling og tilrettelegger for fremtidige markedsmuligheter.

Les mer: NCE Smart Energy Markets