Møt det unike kompetansemiljøet bak AI+

– Ikke annet enn fantastisk å ha dette miljøet i vår kommune!

Sammen har Smart Innovation Norway, Institutt for energiteknikk, eSmart Systems og Halden kommune skapt en norgesledende konferanse innen anvendt kunstig intelligens, AI+. Målet er økt kunnskap om teknologiens nytteverdi og flere grønne arbeidsplasser.
Marianne Jansson Bjerkman, Smart Innovation Norway.

– Kunstig intelligens (KI) er en muliggjørende teknologi som har et enormt potensial til å effektivisere eksisterende prosesser, bidra til utvikling av innovative løsninger og produkter og å bidra til en mer bærekraftig samfunnsutvikling. Likevel er det fremdeles et område hvor mange føler at de mangler kunnskap om hva som er mulig. Derfor ønsker vårt miljø å bidra til økt verdiskaping gjennom å gjøre teknologien bedre kjent for flere aktører, forteller Marianne Jansson Bjerkman.

Hun er leder for klyngenettverket Cluster for Applied AI som ledes av Smart Innovation Norway. Klyngen er medarrangør av den digitale konferansen AI+ sammen med nettopp Smart Innovation Norway og klyngepartnerne Institutt for energiteknikk (IFE), eSmart Systems og Halden kommune.

Sammen med Høgskolen i Østfold, utgjør disse aktørene det unike KI-miljøet i Halden, et åpent kompetansemiljø som samarbeider på tvers av sektorer og utfyller hverandre sømløst.

Leder an i Norge

– Det er viktig å ha et nasjonalt miljø omkring kunstig intelligens. I Halden har vi bedrifter som er så sterke på dette området at det er viktig å lede an. Meningen er å koble opp et stort nettverk og få mer oppmerksomhet rundt det vi driver med, og gjennom dette også flere muligheter, kommenterer Knut Johansen, administrerende direktør i programvareselskapet eSmart Systems.

Knut Johansen, administrerende direktør i programvareselskapet eSmart Systems

Han forklarer hvordan initiativtakerne bak konferansen bidrar og komplementerer hverandre slik:

  • Smart Innovation Norway er gjennom sitt nettverk og klyngeinitiativet Cluster for Applied AI utrolig viktig for å administrere konferansen og få det til å fungere profesjonelt.
  • IFE har drevet med anvendt forskning gjennom veldig mange år og har et nettverk med energiselskaper og organisasjoner i utallige land, som er essensielt i denne settingen.
  • eSmart Systems bringer inn den industrielle næringslivsdelen. Selskapet er ute i markedet med applikasjonene sine, fra anvendt forskning og ut i virkeligheten.
  • Halden kommune har vært en sterk støttespiller i alle disse aktivitetene og er blant annet eier i Smart Innovation Norway. De har vært først ute med å ta i bruk nye løsninger som kommer fra miljøet og fungerer som en viktig testarena.
40 år med KI

Dr. Tomas Nordlander, forskningsdirektør ved IFE, presiserer at Halden-miljøets KI-styrke ikke kun handler om kompetanse og lang erfaring innen feltet, men derimot at virksomhetene har hatt et særdeles godt samarbeid over tid.

Thomas Nordlander, IFE

– Det er «multiplayeren». Her har vi flere organisasjoner som har drevet med kunstig intelligens og anvendt kunstig intelligens i nesten 40 år. IFE var en av få organisasjoner i verden som startet med å implementere KI-løsninger i sikkerhetskritiske industrier, som olje, gass og kjernekraftverk, for snart 40 år siden, forteller han.

Under AI+ bidrar IFE med ekspertise fra mange områder innen kunstig intelligens, blant annet kunnskap om utvikling og implementering av anvendt KI. I tillegg kan IFE bistå med kunnskapsløft om KI og mulighetene for både lokale og nasjonale bedrifter.

– Vi er også dypt involvert i nasjonale KI-strategier og rådgivende for private og offentlige investeringsorganisasjoner, påpeker Dr. Nordlander.

Kommunen som pådriver

For Halden kommune, er AI+ et viktig steg på veien mot å oppfylle visjonen i samfunnsplanen for 2018-2050, som blant annet peker på tre hovedutfordringer som må løses. Den første handler om å skape nye arbeidsplasser i Halden samtidig som flere mennesker kommer i jobb. Nummer to går ut på å øke kunnskaps- og utdanningsnivået til innbyggerne og samtidig hindre at unge dropper ut av skolen. Den tredje og siste omhandler klimautfordringen som hele samfunnet må jobbe med.

Jens-Petter Berget, leder avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune

– Som kommune er vi en pådriver for at næringslivet og akademia skal lykkes i Halden, og skal tilrettelegge for dette. Vi mener at initiativet AI+ kan bidra til at vi kan løse alle de tre hovedutfordringene våre, og særlig den første. Samtidig har Halden også satt seg som mål å være Norges mest innovative kommune, og det passer veldig bra, sier Jens-Petter Berget (bilde 4), leder avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune. Han legger til:

– Det er ikke annet enn fantastisk å ha dette kompetansemiljøet i vår kommune!

For nyttige og gode formål

Forsknings- og innovasjonsbedriften Smart Innovation Norway eksisterer nettopp for å skape grønne arbeidsplasser og å bidra til å løse klimakrisen.

– Vi jobber med å utnytte teknologi og sørge for at den blir anvendt for å løse samfunnsproblemer og skape arbeidsplasser. Det er nettopp dette AI+ gjør; konferansen har til hensikt å spre informasjon om teknologien, vise hvilke muligheter den gir og hvordan dette kan bidra til å skape bærekraftige arbeidsplasser. KI er som alle andre teknologier, den kan brukes til gode formål og mindre gode formål. Det er den nyttige og gode anvendelsen av kunstig intelligens vi ønsker å spre gjennom konferansen, forteller administrerende direktør i Smart Innovation Norway, Kjell Reidar Mydske.

AI+ avholdes for andre gang 19.-20. mai 2021 og ambisjonen er å gjøre initiativet til et årlig, storslagent arrangement i Halden. Dagen etter, fredag 21. mai, arrangeres en akademisk søsterkonferanse i regi av Høgskolen i Østfold og IFE, kalt ICAPAI, rettet mot de som har tyngre faglige interesser for kunstig intelligens.

Meld deg på AI+ 2021