Med satellittdata skal de effektivisere framtidige utviklingsprosjekt

Gründerne bak SurplusMap har utviklet en kartløsning som samler og presenterer data fra ulike kilder i planleggingen av grønne og infrastrukturelle prosjekter. Ideen er så god at det anerkjente innovasjonsprogrammet Techstars tok dem inn i varmen våren 2022, og nå sikter gründerne mot skyene – bokstavelig talt.

– Visjonen vår er å bli et romteknologisk selskap og hente datagrunnlaget for kartene våre fra satellitter, sier en av gründerne, Luis de Ita Maubant.

Han har utdannelse fra Senter for utvikling og miljø ved Universitetet i Oslo, og sammen med Morten Blaauw og Liam Flood etablerte han SurplusMap høsten 2020. De tre ble kjent hos Antler, en av verdens største tech-investorer som jakter tidligfase oppstartsselskaper og gode gründere til sine program.

– Der ble vi utfordret på en reell problemstilling fra Hafslund som gjaldt overskudd av energi på grunn av fulle vannmagasiner, forteller de Ita Maubant.

Den tradisjonelle løsningen på denne type problemer hos energiselskap, er å sende energien ut på kraftnettet og selge til utlandet. Men dagens nett i Norge har ikke nok kapasitet, så enten må man bygge ut, eller så må man la energien gå tapt.

– Vi mente at den beste løsningen hadde vært å se på ressursene og eksisterende infrastruktur rundt vannmagasinene for å finne en annen måte å ta i bruk overskuddsenergien på, sier de Ita Maubant.

De oppdaget hvor krevende det var å få på plass alle dataene man trenger for å få kartlagt et område som man ønsker å infrastrukturell utvikling av. Slike prosjekt er utrolig komplekse og krevende.

– Mange planleggingsfaser består av 80 prosent innhenting av data og kartlegging av faktiske forhold. Det stjeler både ressurser og tid, prosesser blir unødvendig lange, risikoen øker og avgjørelser kan tas på feil grunnlag, påpeker gründeren.

– Avdekke viktige aspekter

De tre framoverlente mennene kom med ideen om et kart hvor all informasjon i et prosjekt blir samordnet og tilgjengeliggjort for de involverte partene. Et verktøy hvor alle kan se alle gjeldende faktorer i området, og hvor alle kan være med og påvirke beslutningene som tas.

– Vår idé styrker demokratiet, konstaterer de Ita Maubant.

Ut av bekjentskapet som oppsto i Antler og arbeidet som ble gjort i innovasjonsprogrammet, ble SurplusMap etablert. Selskapet realiserte ideen om kartbasert prosjektledelse.

Programvaren kombinerer relevant informasjon fra ulike kilder og deler dokumenter med relevante partnerne. Man får en visuell oversikt over prosjektet og kan bruke dataene i et brukervennlig og interaktivt kart for å kartlegge risiko i hvert prosjekt.

– Med SurplusMap kan utbygger samarbeide med partnere, lokale aktører, offentlige instanser og innbyggere i trygge og kontrollerte former. Man kan også gjennomføre offentlige høringer. Målet er å avdekke viktige aspekter ved prosjektet så tidlig som mulig for å redusere risiko, sikre lokal aksept og få fortgang i beslutningsprosesser, forklarer de Ita Maubant.

I 2021 ble det investert 755 millioner euro i grønn energiinfrastruktur globalt. De Ita Maubant kaller summen for mulighetsvinduet til bedriften.

– Vi opererer i et europeisk marked som har energiuavhengighet som øverste prioritet og har energiselskap, industriutviklere og kommuner som våre hovedkundegrupper, sier han.

SurplusMap jobber for å bli et romteknologisk selskap. Målet er at kunstig intelligens sammen med satellittdata skal gjøre det mulig for programvaren å skape unike datasett fra hvor som helst i verden. Fra venstre ser vi Luis de Ita Maubant, Liam Flood, Dimitris Kasabalis, Paulina Bartkowiak, Morten Blaauw, Espen Lund og Almas Akchabayev. FOTO: Privat
SurplusMap jobber for å bli et romteknologisk selskap. Målet er at kunstig intelligens sammen med satellittdata skal gjøre det mulig for programvaren å skape unike datasett fra hvor som helst i verden. Fra venstre ser vi Luis de Ita Maubant, Liam Flood, Dimitris Kasabalis, Paulina Bartkowiak, Morten Blaauw, Espen Lund og Almas Akchabayev. FOTO: Privat

Del av anerkjente Techstars

Tilgang på data er avgjørende for funksjonaliteten i SurplusMap, men kritiske geodata er ikke tilgjengelig i alle land. Derfor har selskapet en visjon om å bli et romteknologisk selskap. Ved å bruke kunstig intelligens sammen med satellittdata kan programvaren skape unike datasett fra hvor som helst i verden.

– Vi sikter oss først og fremst inn mot det europeiske satellittprogrammet, og det er fordi det er det eneste som ikke er ledet av forsvarsdepartement, men av sivile, sier de Ita Maubant og forteller at satsningen allerede har begynt å bære frukter.

I mars 2022 tildelte EUs romprogram (EUSPA) SurplusMap en pris for deres innovative bruk av satellittdata og kunstig intelligens.

I samme periode var det relativt nyetablerte selskapet en del av Equinors anerkjente akseleratorprogram Techstars, et 13-ukers globalt mentorbasert program for oppstartselskaper innen olje og gass, fornybare løsninger, nye forretningsmodeller og digitalisering.

En av grunnene til det var potensialet hos SurplusMap for samhandling med mange og ulike interessenter. Ulike sikkerhetsnivåer gjør at man kan tilgjengeliggjøre kun relevante data avhengig av hvem man skal kommunisere med.

– Denne funksjonaliteten er for eksempel veldig nyttig i en offentlig høringsrunde, sier de Ita Maubant.

Techstars er en mulighet for oppstartselskaper til å fremskynde utviklingen med støtte fra norske og internasjonale teknologiaktører, og i løpet av programperioden samhandlet deltakerne med over 90 mentorer og fageksperter fra hele verden.

– Mye endret seg da vi ble akseptert av Techstars, og vi kjemper hardt for å leve opp til forventingene som stilles til oss, sier de Ita Maubant.

Ut i Europa for å bygge nettverk

Nye og spennende ting er på gang for SurplusMap, og etter å ha jobbet i halvannet år med søknaden, har de endelige fått kommersialiseringstilskudd fra Innovasjon Norge. Midlene sørget for at selskapet kunne bli en del av det europeiske romsenterets inkubator som drives av Kjeller Innovasjon.

– De neste 15 månedene skal vi være en del av deres økosystem og får hjelp til å nå vår visjon, sier en fornøyd de Ita Maubant.

Han legger ikke skjul på at han er stolt over virksomheten han har skapt sammen med Blaauw og Flood og alt de har oppnådd siden oppstarten.

– Jeg har stor tro på SurplusMap og det vi kan tilby i det grønne skiftet. Å ta i bruk romteknologi er det ikke mange andre som gjør, og nå skal vi bruke tid på bli enda mer synlige og kjent i Europa. Vi skal bygge nettverk, understreker de Ita Maubant og peker på framvoksende industrier som hydrogenbransjen som interessante for selskapet.

– SurplusMap handler om klimatiltak. Vi utvikler teknologi med tanke på bærekraft, og jo flere som kjøper vår løsning, jo større påvirkning får vi.

Selskapet er også en del av Smart Innovation Norways inkubator, og rådgiverne i Halden-selskapet har fulgt de Ita Maubant og hans medgründere på reisen nesten helt siden starten.

– Det er godt å ha noen i ryggen som tror på deg. Vi har fått mye støtte og gode råd fra Smart Innovation Norway, sier Luis de Ita Maubant.