Lanserte Europas første Charge Court for elbiler

Sammen med et bredt konsortium av energi- og teknologiselskaper, forskningspartnere og Sarpsborg kommune skal Smart Innovation Norway bygge et helt nytt ladekonsept for elbiler i løpet av 2019 på Grålum, kalt «Inspiria Charge Court».

– Fremtidens ladeløsning for elbiler i Østfold

Lanserte Europas første Charge Court:

Løsningen er det første av sitt slag i Europa og ENOVA har bevilget fem millioner kroner i støtte til prosjektet. Torsdag startet byggingen av «ladehallen» på Grålum offisielt, da næringsminister Torbjørn Røe Isaksen la ned første byggestein.

– Det finnes ingen tilsvarende løsninger i hele Europa, påpeker professor Bernt A. Bremdal, seniorrådgiver for Forskning & Innovasjon i Smart Innovation Norway.

Bernt Bremdal (Foto: Mari K. Buckholm)

Bremdal (bildet) står bak ideen og har vært sentral i utformingen av prosjektet. Han forklarer at Inspiria Charge Court utnytter et helt nytt forretningskonsept, utviklet i EU-prosjektet INVADE, for å dekke ulike ladebehov ved hjelp av ny teknologi og nye standarder for lading, styring og kontroll.

Del av stort EU-prosjekt

Konseptet som nå skal realiseres blir en del av det internasjonale forskningsprosjektet INVADE, som ledes av Smart Innovation Norway. I tillegg til personer fra dette miljøet, er Østfold Energi, Fortum Charge & Drive, Schneider Electric, Sarpsborg kommune og flere aktører med som aktive partnere.

– Vi er stolte over dette som setter Østfold for alvor på kartet med smarte løsninger for fremtidens byer, sier Geir Endregard, direktør ved Inspiria og hovedansvarlig for prosjektet.

EU-kommisjonen legger stor vekt på at europeisk forskning i prosjekter som Horisont 2020-prosjektet INVADE oppnår næringsmessige og samfunnsmessige gevinster.

– Inspiria Charge Court er et eksempel på dette. Innovasjonen som skal realiseres på Grålum vil følges nøye av kommisjonen og vekke stor, internasjonal oppmerksomhet, også fordi Norge er et anerkjent foregangsland når det gjelder elektrifisering av all trafikk, forteller Bremdal.

Løsningen vekker oppsikt

Prosjektet blir samtidig en del av Smart City-satsingen i Sarpsborg og Smart Mobilitet Grålum, som har vært ledet av Ulrika Holmgren (bildet), seniorrådgiver for Smarte byer & Samfunn i Smart Innovation Norway, sammen med Sarpsborg kommune og Sarpsborg Næringsforening.

Ulrika Holmgren

– Prosjektet har hatt som mål å bli et utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger, og nå er vi i ferd med å oppnå det målet, sier Holmgren.

Samlet etableres 40 ladeplasser som også gjør dette til det største stedet for elbillading i Østfold, når det etter planen åpner i desember 2019.

– Det er viktig å understreke at Inspiria Charge Court ikke er et prosjekt for bare Sarpsborg eller Østfold, det er et prosjekt for hele Norge og hele Europa, kommenterer Thor Moen, leder av Smarte byer & Samfunn.

Prosjektet har fått en solid dose skryt fra ENOVA, og Smart City-teamet er tydelig på at støtten derfra er svært viktig.

– Vi har jobbet for å lande dette prosjektet i cirka ett år. ENOVAs tilbakemelding er at prosjekter som dette er nøyaktig hva de ønsker seg, forteller Holmgren.

Food Court for biler

På Inspiria Charge Court kan brukere velge mellom forskjellige tilbydere og ladeløsninger. Det blir en fleksibel markedsplass for energi, akkurat som mat i en Food Court. Anlegget vil produsere energien selv fra et nytt solcelleanlegg på taket på Inspiria.

Avhengig av ladebehov og hvor lenge man vil parkere, kan man enten kjøpe eller også i enkelte tilfeller få betalt for å gi strøm tilbake til strømnettet. Anlegget vil ha egen batteriløsning for egenprodusert energi og effektlager, og vil utnytte den nye V2G-standarden for elbiler som muliggjør kjøp og salg av strøm fra elbilene.

– Det kan sees på som en delingsøkonomi for elbiler. Her kan vi dekke et behov i markedet med kortreist fornybar energi. Med Inspirias plassering rett ved E6 og stor gjennomstrømming av besøkende, samtidig som mange arbeidstakere på Grålum har elbiler, er dette et ideelt sted å etablere et slikt nytt konsept, sier Holmgren.

– Med «smart lading» får vi blant annet testet om vi kan redusere effekttopper og strømforbruket ved elbillading. Dersom alt går etter planen kan dette bli noe vi i neste runde kan ta ut i markedet, røper Oddmund Kroken, administrerende direktør i Østfold Energi.

Inspiria Charge Court blir en ladepark for elbiler på Grålum med ulike ladesystemer og fremtidens ladeteknologi:

 • Smart lading – tilpassede ladevalg for forskjellige brukere
 • Felles område for forskjellige operatører
 • Innovative løsninger med solenergi og lokalt kraftverk
 • Demonstrasjonsanlegg for tekniske så vel som markedsmessige nye løsninger
 • Ferdigstilles desember 2019. Prosjektrammen er på 14.8 millioner kroner

INSPIRIA Science Center er ett av ti regionale vitensentre i Norge:

 • Senteret leverer kunnskapspåfyll og skaper interesse for realfag og teknologi til over 1000 skoleklasser i året.
 • I helger og ferier er senteret et populærvitenskapelig opplevelsessenter for allmenheten.
 • Senteret åpnet i 2011 og er i stadig utvikling og vekst.
 • Senteret ligger på Grålum i tett tilknytning til Quality Hotel og flere bedrifter i området, deriblant Østfold Energi, som produserer og utvikler fornybar energi.

Smart Mobilitet Grålum er et innovasjonsprosjekt i Smart City-Satsingen i Sarpsborg.

 • Prosjektet er et samarbeid mellom Sarpsborg kommune, Smart Innovation Norway og Sarpsborg Næringsforening.
 • Smart Mobilitet Grålum har et mål om å bli et utstillingsvindu for smarte mobilitetsløsninger i Norge.