Informasjon til våre klyngepartnere vedrørende coronasituasjonen

Kjære Partner,

I lys av situasjonen og den felles dugnaden som vi alle nå står ovenfor, er det viktig at vi identifiserer mulighetene som den nye hverdagen gir oss. Vi i Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil gjøre vårt ytterste for at dere som partnere skal oppleve at deres selskap tilføres verdi, spesielt nå.

Hvordan vi berøres vil variere, men det er kanskje nettopp nå at man har mulighet til å utforske andre måter å arbeide på, som på sikt kan gi stor verdi for egen organisasjon.

Opplæring, prosjektinitiering og nettverksbygging er viktige stikkord for det våre næringsklynger arbeider med, og dette vil vi fortsette å tilby og arbeide med på digitale arenaer. Vi ønsker også å fungere som sparringspartner og samlende enheter som kan løfte våre partneres situasjon og behov politisk. Vi ønsker derfor å høre fra deg og deres organisasjon angående situasjonen dere nå befinner dere i.

I dette nyhetsbrevet vil du finne informasjon om hvordan din organisasjon kan utnytte noen av de tilbudene som gis til våre klyngepartnere i situasjonen vi nå befinner oss i.

Når det gjelder praktiske forhold knyttet til våre arrangementer og tilbud, gjelder for tiden følgende:

 • NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI vil opprettholde aktivitet og gjennomføre planlagte arrangementer, men vi vil flytte disse over på digitale arenaer. Her vil vi komme tilbake med informasjon per arrangement. Ta gjerne kontakt med oss dersom det er spørsmål knyttet til noen av de planlagte arrangementene, og meld dere på som før. Det vil utstedes kalenderinvitasjoner der dette er relevant.
 • Den planlagte nøringslivsdelegasjonen til Gøteborg og Stockholm med AI på agendaen vil flyttes, og vi vil komme tilbake med ny dato og et spennende program! Interesse for å delta eller vise frem sine løsninger kan fremdeles meldes til marianne.bjerkman@smartinnovationnorway.com
 • Planlagt studietur til Tyskland vil dessverre avlyses, men vi planlegger nettbaserte sesjoner som vi ta for seg de sentrale elementene og læringspunktene som er satt for denne turen, blant annet plattformøkonomi og spin-off-metodikk.
 • Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil være tilgjengelig for nettbaserte møter og telefoner, men ikke for fysiske møter på kontoret eller reiser.
 • Husk at vi har et bredt tilbud av aktiviteter som er tilgjengelig for våre medlemmer, også på hjemmekontor!

Om man sparer litt tid ved å sitte på hjemmekontor, kan dette være en gylden mulighet til å få litt påfyll av kunnskap og utvikle sin kompetanse. Vi vil denne våren tilby en rekke live webinarer innen følgende områder til våre medlemmer:

 • Smart Energi
 • Smarte Byer & Samfunn
 • Digitalisering
 • Plattformøkonomi (mer informasjon kommer)
 • Cybersikkerhet
 • Gaming Technology
 • Prediktivt vedlikehold

Vi vil også legge til rette for at vi kan starte arbeid med prosjektideer i nettverket vårt, for eksempel gjennom onlinemøter og webinarer. Dersom deres selskap eller organisasjon har ideer til prosjekter som kan passe for flere i nettverket, kan vi hjelpe til med fasilitering og med å knytte de rette kontaktene. Vi har også tett dialog med virkemiddelapparatet i forhold til de mulighetene som finnes her.

Klyngene ønsker å fungere som samlende enheter for medlemmene våre – ikke bare når det gjelder til politisk dialog, men også når det gjelder å se på synergier i en tid hvor daglig drift er krevende for mange. Vi vil derfor gjerne høre om deres situasjon og utfordringer slik at vil kan løfte disse videre politisk og til våre kontakter i virkemiddelapparatet! På denne måten kan klyngene bidra til å utforme ordninger som er relevante for dere.

Samlet vil vi stå sterkere gjennom denne perioden, og vi som utgjør Smart Innovation Norway og klyngeteamet vil strebe etter å gjøre dugnaden lettere å gjennomføre for våre partnere!

Med beste hilsener,

klyngeteamet i Smart Innovation Norway

Kontakt oss

Prosjektledere i NCE Smart Energy Markets og Cluster for Applied AI:

Victoria Næss Jensen

Marianne Bjerkman