Gladnyhet til alle startups og scaleups rammet av coronasituasjonen

 
 

Gladnyhet til alle startups og scaleups rammet av coronasituasjonen:

Gratis hjelp til å skaffe kunder, kapital og kompetanse

Siva har besluttet at deres inkubatorer kan yte innovasjonsstøttetjenester uten å kreve egenandel fra sine medlemmer. Som Siva-inkubator kan Smart Innovation Norway derfor hjelpe selskaper som er rammet av coronaviruset i form av gratis rådgivning.

– I vår inkubator har vi 20 rådgivere med kompetanse innen forretningsutvikling, internasjonalisering, teknologiutvikling, kapitalinnhenting, markedsføring og salg – som står klare til å hjelpe deg, sier Lorenzo Ruscelli, leder for Inkubator og IT hos Smart Innovation Norway. Han legger til:

– Vi har bred og dyp kompetanse innen smart energi, anvendt kunstig intelligens og digital transformasjon, samt smarte byer og bærekraftig forretningsutvikling.

Sammen med både Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) og Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Siva sett på ulike tiltak som kan bidra til at både næringshager og inkubatorer på en god måte gis mulighet til å hjelpe både dagens målbedrifter og eventuelle nye målbedrifter i den krevende situasjonen som har oppstått grunnet COVID-19.

– Siva har etter avklaringer med KMD og NFD besluttet at det innenfor næringshage- og inkubasjonsprogrammet kan ytes innovasjonsstøttetjenester uten å kreve egenandel fra bedriftene. Det betyr at vi fraviker kravet om minimum 25 prosent egenfinansiering fra målbedrifter/inkubatorbedrifter innenfor artikkel 28, «innovasjonsstøtte til små og mellomstore bedrifter». Kravet fravikes for ordinært programtilskudd i 2020 og for tildelte søkbare midler i 2020, opplyser Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva SF.

Tiltaket skal hjelpe de bedriftene som nå er og blir rammet av coronaviruset. Det betyr at målbedriftene kan få inntil 100 prosent rabatt på innovasjonsstøttetjenestene.

– Ta kontakt med meg dersom du er en startup eller scaleup som har behov for profesjonell rådgivning og drahjelp til å skaffe kunder, kapital og kompetanse, oppfordrer Ruscelli.

Kontakt oss

Lorenzo Ruscelli,
leder for Inkubator og IT: