Smart Innovation Norway blir nasjonal omstillingsmotor

Nå er det endelig klart; sammen med tre partnere har Smart Innovation Norway fått 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge for å bidra til å omstille små og mellomstore norske bedrifter.

1. november 2017

Smart Innovation Norway blir nasjonal omstillingsmotor

Skal digitalisere norske bedrifter:

– Vi har fått en nasjonal rolle som digital omstillingsaktør, noe som er en enorm anerkjennelse av miljøet og arbeidet vi gjør. Det er viktig å understreke at det er kompetansen i klyngen som er grunnlaget for tildelingen, og vi skal gjøre det sammen med et par av de råeste miljøene i Norge, sier Ole Gabrielsen, administrerende direktør i Smart Innovation Norway, som leder næringsklyngen NCE Smart Energy Markets.

Sammen med grupperingen DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret, NCE iKuben og NCE Systems Engineering Kongsberg har klyngen fått 14 millioner kroner fra Innovasjon Norge og ny status som omstillingsmotor.

.

– Helt unikt

Tildelingen er en del av et nytt program som skal sette fart på digitaliseringen og øke innovasjonsevnen i mer enn 200 små og mellomstore bedrifter (SMB-er) over hele landet.

Nyheten ble gjort kjent i en seanse i Forskningsparken onsdag morgen, hvor næringsminister Monica Mæland kunngjorde tildelingen.

– Dette er en helt unik konstellasjon i norsk næringsliv, sa hun fra scenen.

.

Naturlige partnere

– Norge har 194.000 små og mellomstore bedrifter. Disse er en sentral del av norsk økonomi, og viktige som leverandører til de større selskapene. Lykkes vi ikke med å sette fart på digitaliseringen av disse, står hele det norske omstillingsprosjektet i fare, sier administrerende direktør i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret, Tor Olav Mørseth.

Ordningen betyr at SMB-er som kvalifiserer til å få bistand vil få tilskudd til å benytte seg av grupperingens tjenester.

Kort om de ulike aktørene:

 • DIGITAL NORWAY – Toppindustrisenteret er en arena for deling og samarbeid, og blant annet utvikler en rekke konkrete tjenester for å øke kompetansen til små og mellomstore bedrifter.
 • NCE iKuben jobber med omstilling og innovasjon i praksis på tvers av bransjer og sektorer. Med fokus på digitalisering, bærekraft og forretningsmodeller bidrar vi til rask og reell omstilling i næringslivet.
 • NCE Smart Energy Markets leverer kompetansedrevet næringsutvikling i praksis. Vi gir digitalisering, digital transformasjon og innovasjon innhold, retning og reel forretningsmessig effekt.
 • NCE Systems Engineering Kongsberg bidrar med omfattende kunnskap og erfaring om industriell omstilling med smart bruk av nye teknologier og innovasjon på tvers av bransjer.

Dette er Innovasjon Norges Omstillingsmotor:

 • Omstillingsmotoren er en ny satsing i klyngeprogrammet som i løpet av 13 måneder skal gi bedrifter over hele landet tilgang til oppdatert kompetanse, metoder og verktøy på områder som innovasjonsevne, bærekraft og muliggjørende teknologier viktig for norsk næringsliv de neste årene.
 • Dette skal bidra til raskere fornyelse og omstilling av produkter, løsninger, tjenester, produksjons metoder og forretningsmodeller.
 • Omstillingsmotoren skal gi landets beste klynger mulighet til å videreutvikle spisskompetanse, teknologi og nettverk til internasjonalt ledende miljøer (utviklingsarena), mot at de deler kompetanse, teknologi og nettverk med små og mellomstore bedrifter som har vilje og evne til omstilling (kompetanseløft) utenfor egen klynge.
 • Innovasjon Norge har satt av 22 millioner kroner til satsingen.

.

Kontaktpersoner:

 • Tor Olav Mørseth, daglig leder i DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret. Telefon: 924 42 262
 • Hilde Aspås, daglig leder i NCE iKuben. Telefon: 977 15 135
 • Ole Gabrielsen, daglig leder i NCE Smart Energy Markets. Telefon: 950 88 287
 • Torkil Bjørnson, daglig leder i NCE Smart Systems Engineering Kongsberg. Telefon: 920 37 160
 • Lars Petter Sjøvold, daglig leder Byggmestran AS og styringsgruppeleder Kompetansekraft. Telefon: 928 04 907

Deler av støtten vil også gå til å utvikle kompetansen internt i grupperingen og til å velge ut hvilke SMB-er som skal få støtte.

– iKuben, NCE Smart Energy Markets, NCE Systems Engineering Kongsberg og DIGITALNORWAY – Toppindustrisenteret har hver sine unike spisskompetanser og er naturlige samarbeidspartnere i dette arbeidet, sier Mørseth.

.

Lykkes på tvers

Konsortiet har også etablert samarbeid med miljøer som Proneo, Mo Industripark, NCE Raufoss, NCE Eyde og Olympiatoppens prestasjonsklynge.

Lars Petter Sjøvold, daglig leder i Byggmestran AS og styringsgruppeleder i Kompetansekraft Verdal, er en av dem som er interesserte i å ta ordningen i bruk.

– Digitalisering krever mye prøving og feiling. Det er lettere å lykkes når vi kan jobbe på tvers og få hjelp fra noen som har erfaring fra før, sier Sjøvold.

.

Stort behov – enormt potensial

En EU-studie gjennomført for BDI (Federation of German Industries) i 2015, viser at suksess i digital omstilling vil gi økt potensiell verdi på totalt 1250 milliarder euro de neste 10 årene for 17 EU-land, inkludert Norge.

I Norge bruker mindre enn halvparten av selskapene mulighetene som ligger i anvendelse av digitale teknologier for å skape nye verdiskapende produkter og tjenester (Nordisk Ministerråd 2015).

Mindre enn halvparten av selskapene benytter elektronisk datautveksling i sine forsyningskjeder, mens omtrent en fjerdedel av selskapene bruker automatisert datafangstteknologi i produksjonen.

– Digitale teknologier gjør det mulig å tenke nytt, finne nye løsninger, effektivisere, løse gamle problemer på nye måter og ikke minst, skape ny næringsvirksomhet. Det skal vi sammen nå bidra til, sier Mørseth.

FÅR STØTTE: Næringsminister Monica Mæland sammen med representantene for den nye omstillingsmotoren i norsk næringsliv. (Foto: Innovasjon Norge)