Frisk kapital er på plass – slik skal LeadX investere pengene

Ramon Andres Espinosa har sittet i sjefsstolen siden november i fjor og er godt i gang med å videreutvikle LeadX. – Vi rigger for vekst og skal utvide markedet, øke antall kunder og ansette flere dyktige folk.

Fire år etter at Tom Aas etablerte selskapet har Ramon Andres Espinosa overtatt den daglige driften, og i løpet av de første sju månedene har han jobbet hardt med å ta bedriften videre opp og fram.

Ramon Andres Espinosa - LeadX


– Vi har brukt mye tid på å bygge firmaet «the LeadX way». Det vil si å etablere partnerskap ved hjelp av varme relasjoner, som er det unike med LeadX 360, appen vi har utviklet, sier Espinosa.

Plattformen gir ansatte i en bedrift mulighet til å bidra til økt salg ved å komme med anbefalinger og forslag, såkalte leads, fra sitt eget nettverk, og det er slik LeadX har fått blant andre Superoffice og Salesforce med på laget.

Alle ansatte i en bedrift har et nettverk. I mange av disse nettverkene finnes det bedrifter som kan være interessante for hverandre, men som tidligere ikke har hatt noen «møteplass». Det har de fått gjennom LeadX 360.

– Vi kaller det varme salgsprosesser. Statistikk viser at omsetningen i en bedrift kan øke med 15-20 prosent gjennom leads fra varme relasjoner. Det er stor verdi i at det ligger en anbefaling og en viss kjennskap til hverandre i bunnen som utgangspunkt for en salgsprosess, forklarer Espinosa.


Vellykket rekapitalisering

Etter en vellykket runde med å hente ny kapital, er Espinosa klar til å bygge videre på det solide grunnlaget som Aas, de ansatte og han selv har bidratt til.

Den friske kapitalen skal brukes til nyansettelser og videreutvikling av appen samt satsning i nye markeder. På reisen fra å være en oppstartsbedrift til å bli en oppskaleringsbedrift som sikter internasjonalt, gir det trygghet når man opplever at både eksisterende og nye investorer satser.

– Vi ble ytterligere motiverte av å møte så stor tiltro blant investorene som vi har gjort, og nå er vi klare til å satse for minst to år framover, sier den daglige lederen.

Enn så lenge fokuserer de mest på norske, svenske og danske kunder, og blant annet skal det ansettes to nye selgere med Skandinavia som arbeidsområde. Men ifølge Espinosa er det ikke lenge til LeadX snur seg til det amerikanske markedet.

– Vi jobber tett sammen med blant annet Salesforce, som har spesialisert seg innen nettskytjenester og programvare for kunderelasjonshåndtering. 70 prosent av markedet i USA bruker Salesforce, og det gir oss et veldig spennende utgangspunkt når vi skal ta neste steg, påpeker han.


– Fordel å være inkubatormedlem

Espinosa leder 14 ansatte fordelt på avdelinger i Oslo og i India. På Asia-kontoret jobber ni utviklere med hele tiden å forbedre og utvikle de teknologiske løsningene i appen mens de ansatte i Norge har ansvar for administrasjon og markedsføring.

– Vi satser på faste ansatte som lever for «the LeadX way». Det betyr at vi har valgt å gå bort fra innleide konsulenter. Hvis man vil lykkes med en gründerbedrift, må man være til stede hele tiden og ha fullt fokus, forklarer Espinosa.

Helt siden oppstarten i 2018 har LeadX vært under paraplyen til inkubatoren hos Smart Innovation Norway, og mentor Ståle Bjørnstad bidrar blant annet med ekstern bistand overfor styret til LeadX.

– Vi får vist oss fram til mulige partnere og kunder på en mye bedre måte og i større omfang enn om vi skulle stått utenfor inkubatoren, sier Espinosa.

Nettverket til Smart Innovation Norway og kompetansen til mentoren blir viktige bidragsytere på veien framover.

– Vi ønsker å øke omsetningen og bli fem ganger så store innen to år. Vi har stor tro på dette, og vi jobber smart og holder fokus. Med et solid team og en god strategi oppnår vi både et bedre produkt og økt salg, avslutter Ramon Andres Espinosa.


Ståle Bjørnstad

Ståle Bjørnstad,
Lead Mentor

E-post

Mobil: +47 991 67 672