– FLEXGRID gir relevant og betydelig innsikt

 

VIKTIG FORSKNING: Seniorforsker Bryan Pellerin (venstre) og internasjonal prosjektleder Joseph Negreira diskuterer FLEXGRID-prosjektet. (Foto: Mari Buckholm)

 

Nytt Horisont 2020-prosjekt:

– FLEXGRID gir relevant og betydelig innsikt

I oktober 2019 sparket Smart Innovation Norway i gang sitt siste Horisont 2020-prosjekt, kalt FLEXGRID. Arbeidet bygger på flere tidligere, store EU-prosjekter – og INVADE er ett av dem.

Av Mari Kristine Buckholm, 13. januar 2020

– På samme måte som INVADE har undersøkt bruk av fleksibilitet i batterier for å gjøre plass til mer fornybar energi i strømnettet, ser FLEXGRID på hvordan den prosessen kan gjøres smidigere ved å foreslå markedsstrukturer for batterier hvor ulike aktører kan selge fleksibilitet. Energioperatører kan så besøke markedet og kjøpe den fleksibiliteten som passer best. Dette er målet – og utfordringen, forteller Bryan Pellerin, seniorforsker hos Smart Innovation Norway. 

Han legger til:

– Ideen bak FLEXGRID er at universiteter skal kunne utvikle fremtidige scenarier og modeller på et mer avansert nivå. Ser vi ti år frem i tid, hvordan kan dette se ut? Det er hva prosjektet prøver å gjøre.

Ekspertise fra ulike prosjekter

FLEXGRID er et EU Horisont 2020-prosjekt som startet i oktober 2019 og konkluderes i september 2022. Prosjektet koordineres av National Technical University of Athens og har 12 partnere fra ulike land, deriblant flere akademiske partnere og noen kommersielle partnere, i tillegg til Smart Innovation Norway, som befinner seg i midten. 

Konsortiet ble satt sammen ved å se på noen av de største EU-prosjektene innenfor feltet og samle ekspertisen fra disse prosjektene. INVADE er ett av dem og det er derfor Smart Innovation Norway er en del av FLEXGRID-konsortiet.

– Vi deltar i prosjektet fordi FLEXGRID bygger på vår erfaring fra tidligere prosjekter. EMPOWER handlet om lokale energimarkeder og INVADE handlet om fleksibilitet. Med andre ord har vi mye kompetanse på området og vi har mye å bidra med, påpeker Pellerin.

Kvalitetsforskning

Sammenlignet med hva Smart Innovation Norways forskere vanligvis jobber med, er FLEXGRID et forsknings- og innovasjonsinitiativ som ligger litt tidligere utviklingsfasen.


– Det er mer fokusert på å produsere forskning av høy kvalitet, det vil si forskningsrapporter og publikasjoner, som kan brukes senere, forklarer Pellerin.

At FLEXGRID representerer forskningsarbeid i en tidligere fase enn selskapet vanligvis driver med, innebærer nye muligheter for Smart Innovation Norway.

– På Horisont 2020-skalaen, anses FLEXGRID som et lite prosjekt. Men det er positivt fordi vi jobber med mange nye partnere og vi får innsikt som kan brukes i andre prosjekter. Dette vil bidra i våre innovasjonsaktiviteter og gi oss strategiske fordeler, avslutter Pellerin.

Prosjektpartnere

 1. Institute of Communications and Computer Systems/National Technical University of Athens (Coordinator), hellas
 2. Etra Investigacion y Desarrollo SA, Spania
 3. Smart Innovation Norway AS, Norge
 4. Nord Pool Consulting AS, Norge
 5. NODES AS, Norge
 6. University of Cyprus, Kypros
 7. University of Zagreb Faculty of Electrical Engineering and Computing, Kroatia
 8. Croatian Transmission System Operator (TSO) Ltd., Kroatia
 9. WEMAG AG, Tyskland
 10. BADENOVA AG & CO KG, Tyskland
 11. Denmark Technical University, Danmark
 12. Austrian Institute of Technology GmbH, Østerrike

Om FLEXGRID

Fremtidige smarte nett krever effektiv interaksjon mellom energimarkeder og strømnettenes styringssystemer, slik at nye tjenester kan introduseres og risiko minskes. Horisont 2020-prosjektet FLEXGRID ser for seg koordineringen og integreringen av:

 • Avanserte modeller og verktøy i strømnettet
 • Styringsverktøy for fleksibilitetsressurser
 • Dataanalyse og nøyaktige prognoser for ulike markeder og fornybar energiproduksjon, for å garantere kostnadseffektive og stabile strømnett

Les mer: flexgrid-project.eu