En del av SIVAs inkubasjonsprogram i ti nye år

Smart Innovation Norway er glade og stolte over å ha fått fornyet tillit fra SIVA.

1. desember ble det offentliggjort at Smart Innovation Norway er tatt opp i en ny tiårsperiode for SIVAs inkubasjonsprogram.

SIVA – Selskapet for industrivekst – er et statlig foretak som utvikler, eier og finansierer en nasjonal infrastruktur for innovasjon og næringsutvikling bestående av inkubatorer, næringshager, katapult-sentre, innovasjonsselskaper, samt innovasjonssentre og industribygg.

Smart Innovation Norway bidrar til vekst og utvikling i gründerbedrifter nasjonalt og i vårt område. Som en del av SIVAs inkubasjonsprogram, er vi sikret å kunne hjelpe gründere de neste ti årene slik at de lykkes. Norge trenger disse for å få til det grønne skiftet og skape nye arbeidsplasser for dagens og framtidens generasjoner.

Eksempler på samarbeidspartnere

Vi har vært en del av SIVAs inkubasjonsprogram i ti år allerede og samarbeider i dag med totalt 54 bedrifter i Norge. Av disse har 32 adresse i Viken.

eSmart Systems i Halden har samarbeidet tett med oss over flere år om å videreutvikle produktet sitt Grid Vision. De bruker kunstig intelligens til å oppdage feil og skader på kraftledninger, og i sommer hentet selskapet inn 400 millioner kroner i ny kapital.

I Sarpsborg er Smart Innovation Norway en av initiativtakerne bak kontorfellesskapet SPIN der blant annet medlemmene våre Digleefy og Strigoo holder til. Ved å være en del av SPIN, har de tilgang på Smart Innovation Norways og de andre partnerne i SPIN (Sarpsborg Næringsforening, Sarpsborg kommune, Blender, Inspiria, Innovasjon Norge) sine nettverk og kompetanse for å utvikle bedriftene sine videre.

Vi samarbeider med flere bedrifter i Fredrikstad. Blant disse er Smart Energy Systems og Hreinn. Gjennom sitt samarbeid med Smart Innovation Norway har Smart Energy Systems sett behovet for å benytte batterier i tillegg til solcellepaneler i en solcelleinstallasjon. Løsningen er tilpasset de nye strømtariffene både med hensyn til effekttopper og lading av batterier når strømprisen er høy.

Bred og tverrfaglig kompetanseplattform

Smart Innovation Norway har en bred og tverrfaglig kompetanseplattform som gjør det mulig å utvikle flere forretningsområder.

Vi hjelper private og offentlige virksomheter innen bransjene IKT, fornybar energi og smart city med økt verdiskaping gjennom forskning, innovasjon og kommersialisering.

Det finnes 33 inkubatorer i SIVAs program, og mer enn 2000 norske bedrifter nyter godt av det nasjonale inkubasjonsprogrammet.